Overvågning og kritik gav stress

  • Jeannette Ulnits   [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
    Jeannette Ulnits [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]

− Det virkede som om, hun gav sig til at rydde op i, hvem hun ville beholde, og hvem hun ville have ud. Hun kunne ikke lide os, der turde åbne munden.

Sådan oplevede Lea Ibsen det lederskifte, der betød, at hun måtte forlade sit job.

Lederskifte gav stemningsskifte

Der var en god stemning, også selv om det gik stærkt i køkkenet på det kommunale seniorcenter, hvor Lea Ibsen havde arbejdet siden 2015. Køkkenets overordnede leder var servicelederen, som Lea Ibsen havde et uproblematisk samarbejde med, blandt andet som praktikvejleder.

I juli 2017 blev der imidlertid ansat en køkkenkoordinator, senere stoppede servicelederen, og køkkenkoordinatoren overtog ledelsen af køkkenet. Og så begyndte kaos, fortæller Lea Ibsen.

− I det øjeblik servicelederen var ude af billedet, var elevens skolearbejde pludselig ikke godt nok. Jeg oplevede det som kritik for kritikkens skyld. 

Ville ikke høre medarbejdernes mening

Men det var ikke kun omkring eleven, der opstod problemer. Ernæringsassistenten og et par kollegaer sagde deres mening ved fællesmøderne, men det brød koordinatoren sig ikke om.  

− Vi måtte ikke have en holdning til noget, selvom det jo var os, der kunne se, om det var realistisk eller ej. Os, der turde sige noget, blev miskrediteret og talt ned til.

Under en samling gik snakken og så råbte koordinatoren, at “nu skal I altså holde kæft!". Vi stivnede. Den tone var vi ikke vant til.

− Vi spænede rundt for at få det hele til at hænge sammen. Oven i skulle alle indbyrdes konflikter pludselig meddeles skriftligt til ledelsen og håndteres af den. Vi var oprørte. Tænk, hvad det gør ved arbejdsmiljøet? Så jeg sagde lige ud, at det ville jeg ikke gøre. 

Indkaldt til tjenstlig samtale

En dag i november lavede Lea Ibsen “Brændende kærlighed" til beboerne. Halvdelen af retten blev sat på køl, så den kunne gøres færdig og serveres dagen efter, hvor Lea Ibsen havde fri. Da hun vendte tilbage til sit arbejde, var det til en voldsom kritik af retten.

Kritikken var alvorlig og gik for første gang på ernæringsassistentens faglighed. Køkkenkoordinatoren havde inddraget husets ledelse, hun havde taget billeder af den halvfærdige ret i køleskabet, og hun påstod, at der havde været klager over maden dagen før. Lea Ibsen forsvarede sig og mener, at koordinatorens begrundelser var tågede. De påståede klager fik hun ikke at se. Alligevel blev hun kort efter indkaldt til en tjenstlig samtale.

Forbundet som bisidder

− Jeg ringede med det samme til forbundet, og regionsformanden tog med til mødet.

Samtalen handlede om min holdning til arbejdstidsændringer, medarbejderindflydelse og faglig udvikling. Og her blev min tidligere feedback på nye tiltag drejet og brugt imod mig, så jeg kom til at fremstå som en person, der ikke var til at samarbejde med. Min faglighed blev også kritiseret, fortæller hun.  

Udfaldet blev en mundtlig påtale. Mindre end en måned efter blev Lea Ibsen indkaldt til den lovpligtige opfølgning på den tjenstlige samtale − hvor ledelsen fastholder sin kritik af Lea Ibsens adfærd.

Forbundet henstiller til ledelsen om at holde igen med kritikken, så Lea Ibsen kan få fred til at fordøje sagen. Men bebrejdelserne fortsætter. Eksempelvis bliver hun indkaldt til endnu en samtale efter at have bedt en kollega om ikke at afbryde hende.

Fritstilling med løn

Situationen spidser til, og Lea Ibsen stopper som praktikvejleder på grund af den konstante kritik. Hun udvikler symptomer på stress og sygemeldes.

I overensstemmelse med Lea Ibsens ønske forhandler Kost & Ernæringsforbundet med Lea Ibsens arbejdsgiver om en fritstilling. Resultatet er seks måneders fritstilling med løn.

De sidste tre måneder får Lea Ibsen for sin rolle som MED-suppleant. Og det var en positiv overraskelse for ernæringsassistenten. 

− Jeg skylder alle i forbundet et kæmpe kram. Det er vigtigt at være i gode hænder, når man er udsat for personlig hetz. Jeg oplever, at jeg blev mobbet i flere måneder. Nu kan jeg lukke det kapitel og koncentrere mig om mit nye job, som jeg heldigvis fik kort tid efter, siger Lea Ibsen.

Lea Ibsen er et opdigtet navn. Redaktionen kender Leas rigtige navn og tidligere arbejdsplads.

Artiklen er skrevet på baggrund af et interview med et medlem, det kan være en leder eller en medarbejder, offentligt eller privat ansat, der har oplevet problemer på sin arbejdsplads og fået rådgivning af forbundet. Artiklen er et udtryk for medlemmets oplevelse af sagen. Modparten høres ikke.

 

Sagen kort:

•  Lea Ibsen var ernæringsassistent, MED-suppleant og praktikvejleder på et seniorcenter.  
•  Hun får en ny leder, som hun ikke trives med.
•  Efter nogle mindre sammenstød bliver Lea Ibsen indkaldt til en tjenstlig samtale.
•  Hun kontakter forbundet, og regionsformanden deltager i samtalen.
•  Situationen tilspidses. Lea oplever, at hun bliver mobbet og sygemeldes med stress.
•  Forbundet sikrer en fritstilling med seks måneders løn.

GUIDE ved mobning

Faglige og personlige uenigheder er en naturlig del af samarbejdet på enhver arbejdsplads. Målet er ikke at undgå dem, men at undgå, at de udvikler sig og kommer til at forstyrre arbejdet og måske ender i regulær mobning og fratrædelse.

Mobning
Der er tale om mobning:

•   Når en person regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende og ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod.
•   Mobning kan udøves af en eller flere personer, kolleger eller en leder med det formål eller den virkning at krænke en ansat. Det påvirker vedkommendes helbred og skaber et dårligt arbejdsmiljø.
•   MED-udvalgene i regioner og kommuner bør have en politik og en procedure, der sikrer en effektiv indsats for at forebygge og håndtere mobning.

Råd til dig, der føler dig mobbet
•   Fortæl det til din leder.
•   I tilfælde af ledermobning og i øvrigt: Gå til din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant
•   Brug arbejdspladsens tilbud om krisehjælp (hvis der er et)
•   Søg hjælp hos psykolog eller læge.

Info:

Fri for mobning. Inspirationshæfte til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen, 2014. Hæftet er udgivet af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø. Velfærd og Offentlig administration.

www.arbejdsmiljoweb.dk − søg på titlen
www.kost.dk – søg: vidne til mobning
www.lederweb.dk − søg: når lederen mobber

Kontakt:
Kost & Ernæringsforbundet
post@kost.dk
31 63 66 00