Overvægtsalliancen inviterer til symposium

Overvægtsalliancen har opdateret oplægget ”National strategi: En styrket forebyggelse og behandling af svær overvægt”. I den forbindelse inviterer Overvægtsalliancen en række udvalgte eksperter, fagfolk og organisationer til symposium for at præsentere og diskutere oplægget.  

Strategioplægget har et bredt fokus på stigma, forebyggelse, behandling og forskning og indeholder en stribe konkrete initiativer, som alliancen ønsker at drøfte med udvalgte aktører. Alliancen ønsker på dagen også at drøfte den samlede tilgang til svær overvægt i Danmark og sætte fokus på, hvordan de forskellige sektorer i Danmark hver for sig og sammen kan håndtere de udfordringer, der er forbundet med svær overvægt for den enkelte, for sundhedsvæsenet og for samfundet.  

 

Tid og sted:  

29. september kl. 8.30 – 13.00 på Favrholm Campus, Roskildevej 58, 3400 Hillerød  

Tilmelding:  

Tilmelding skal ske senest den 15. september til Kirstine Bukhave på kirstine@leadagency.dk