Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

På vej mod konkurs

  • Marie Preisler [ t e k s t ] | Henrik Frydkjær og Polfoto [ f o t o ]

Beløbene så korrekte ud på de lønsedler, som 28-årige Nicoline Sørensen modtog som restaurantchef på et hotel på Sydsjælland. Men hun opdagede hurtigt, at noget var galt: i praksis indbetalte hendes arbejdsgiver nemlig ikke de beløb i feriepenge og pension, som var aftalt, og som fremgik af lønsedlen.

− Jeg fornemmede efter nogle måneder, at der var noget galt med de lønsedler, for beløbene dér svarede ikke til det, jeg fik ind på min konto i feriepenge og på min pensionsopsparing.

Hun nævnte sagen for de andre i personalegruppen, og det viste sig, at mange af dem også havde problemer med at få arbejdsgiveren til at betale de beløb, han var forpligtet til. Hun gjorde derfor arbejdsgiveren opmærksom på problemet, men uden resultat.

− Jeg gjorde gentagne forsøg på at få det ændret, men det lykkedes mig ikke. Jeg ringede og sendte sms’er, og min chef lovede bod og bedring, men der skete ingenting. Da der ikke var mere, jeg kunne gøre, kontaktede jeg Kost & Ernæringsforbundet, og så kom der skred i tingene.

Betalte med en konkurs over hovedet

Kost & Ernæringsforbundet overtog dialogen med arbejdsgiveren, og efter adskillige forsøg på at indgå en aftale valgte forbundet til sidst at stævne arbejdsgiveren. Da arbejdsgiveren nægtede at modtage stævningen, gik forbundet til retten og begærede virksomheden konkurs. Det fik arbejdsgiveren i tale.

− Stillet over for risikoen for konkurs accepterede min arbejdsgiver langt om længe at betale mig de penge, han skyldte mig − cirka 75.000 kroner. Og det resultat havde jeg aldrig kunnet opnå selv. Jeg ville ikke have haft begreb om, hvordan jeg skulle gribe det an.

For Nicoline Sørensen har sagen været en øjenåbner på flere planer.

− Jeg har indset værdien af at være medlem af lige præcis den her fagforening, for det er ikke alle, der ville kunne varetage mine interesser på den her måde. Den hjælp, jeg har fået, har været imponerende.

Nicoline Sørensen har også lært på den hårde måde, at det er nødvendigt ikke alene at kontrollere sin lønseddel, men også at tjekke, at arbejdsgiveren rent faktisk indbetaler de beløb, der er angivet på lønsedlen.

− Jeg har hidtil taget en lønseddel for gode varer, men fremover vil jeg følge op på, at det, der står på lønsedlen, også bliver bogført og går ind på kontoen.

Syg af stress

Undervejs i processen var Nicoline Sørensen nødt til at sygemelde sig på grund af stress. Ikke på grund af problemerne med at få sit tilgodehavende, men fordi hun knoklede langt ud over, hvad hun kunne tåle.

− Jeg fik jobbet som restaurantchef, da jeg var helt nyuddannet som professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i ledelse, fødevarer og service. På papiret var det et drømmejob, men i praksis var topledelsen og de øvrige mellemledere meget fraværende, så jeg stod med alt for mange løse ender og en intention om at løse en umulig opgave perfekt.

Under sin sygemelding holdt arbejdsgiveren uretmæssigt op med at betale hende løn. Dét og resten af forløbet har lært hende at sige fra tidligere:

− Der er en grænse, og den skal jeg respektere fremover. Arbejde er ikke alt i verden, og jeg vil ikke igen bringe mig i en situation, hvor jeg arbejder 250 timer om måneden uden hverken tak eller korrekt løn.

Belært af oplevelsen er hun aktuelt dødtræt af restaurationsbranchen og i gang med et karriereskift. Hun er under oplæring hos en ejendomsmægler:

− At arbejde som ejendomsmægler har mange af de samme gode ting som restaurationsbranchen og meget bedre arbejdstider. Jeg har været i restaurationsbranchen i ti år og elsket både de gode og de svære ting ved at arbejde i den branche, men jeg har mistet gnisten.

GUIDE
TIL LØN OG ANSÆTTELSE
 

Løn og overenskomst

Husk altid at tjekke din lønseddel.

Du kan se på forbundets hjemmeside, hvordan du griber det an:
www.kost.dk/loen

Tjek din lønkonto

Casen på side 12 viser desuden, at det også betaler sig at tjekke, at de beløb, der er angivet på din lønseddel, rent faktisk også er de beløb, der bliver indbetalt på henholdsvis din lønkonto og din pensionsopsparing.

Arbejdsgiver begæret konkurs

På vegne af et medlem har Kost & Ernæringsforbundet begæret en arbejdsgiver konkurs.

At begære en virksomhed konkurs er en mulighed, hvis en virksomhed ikke har betalt den aftalte løn, pension eller feriepenge til sine ansatte, og der ikke er udsigt til, at det vil ske.

En konkursbegæring kræver juridisk indblik i reglerne, og det er derfor en god ide at kontakte forbundet, hvis du er usikker på, om du får din løn, dine feriepenge eller din pension.

Kontakt:

Kost & Ernæringsforbundet
Forhandlingsafdelingen
post@kost.dk
33 61 63 00