På vej mod mit første job

  • Foto: Colourbox. Der skal tænkes strategisk og kreativt, når man skal finde sit første job.

Af Marianne Sommer, Professionsbachelor i ernæring og sundhed - sundhedsfremme, forebyggelse og formidling (SFF)

Nyuddannet

Hvert år dimitterer cirka 400 nye professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Blandt FTF-A’s medlemmer var der i februar 2013 en ledighed på 14,5 % blandt professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Fra uddannelsesstart har jeg og mine medstuderende vidst, at når vi fik eksamenspapirerne i hånden, ville det ikke blive let at få arbejde. Derfor følte jeg, der var to muligheder:

  1. Jeg kunne studere videre og håbe det nok skulle løse sig. Der ville sikkert komme nogle og banke på min dør og tilbyde mig et job, når jeg dimitterede, eller
  2. Jeg kunne vælge at ruste mine praktiske kompetencer og erfaring mens jeg studerede.

Jeg valgte den sidste mulighed, da jeg følte, jeg ville være bedre stillet, når jeg dimitterede. Dette gjorde jeg gennem engagement og involvering i forskellige foreninger og organisationer, hvor jeg ydermere udvidede mit professionelle netværk. Jeg fik dermed praktisk erfaring indenfor den nyeste viden og de teorier, jeg studerede, blev jeg bedre til at koble til praksis. På den måde fik jeg noget af den erfaring som virksomhederne hungrer efter hos nyuddannede.

Frivilligt job som en investering

Mange af mine medstuderende så ikke frivilligt arbejde som en mulighed mens vi studerede, da de ikke mente dette kunne hænge økonomisk sammen for dem. Jeg valgte at se mine frivillige jobs som en investering i min karriere. Jeg opnåede nemlig erfaring, som øgede mine muligheder for at matche et kommende job. Det var selvfølgelig vigtigt for mig at vælge frivilligt arbejde der både interesserede mig og hvor jeg følte jeg bidrog, men også selv fik noget ud af det.

Praktik

Som studerende med praktikforløb i uddannelsen, havde jeg alle tiders mulighed for at afprøve de arbejdsopgaver og steder, som jeg så mig selv arbejde med. Dette bevirkede, at jeg bedre kunne skrive en målrettet ansøgning, da jeg havde haft en fod indenfor og dermed vidste, hvad denne type job indebar. Samtidig fik jeg skabt et netværk ved praktikstederne, så de måske ville have mig i tankerne ved fremtidig ansættelse, eller kendte andre i deres netværk.

 ”Hvad kan du så? ”

Dette spørgsmål har jeg mødt mange gange, når jeg skulle fortælle andre mennesker, hvad jeg læste. Derfor gjorde jeg meget ud af at forklare alle de muligheder uddannelsen giver adgang til. Jeg udbredte derfor kendskabet til vores uddannelse – nærmest en elevatortale for uddannelsens jobmuligheder. Ved at gøre dette kunne andre nemmere have mig i tankerne, hvis de skulle støde på en ledig stilling indenfor min profession. Slutligt blev samtalen næsten altid drejet om til, hvad jeg ønskede at arbejde med - og dette er for mange mere begribeligt.

Sociale medier og Powerjobsøgerne Fyn 

Da jeg havde et år tilbage af min uddannelse, deltog jeg i nogle kursusdage På vej mod det første job, som Kost- og Ernæringsforbundet og FTF-A afholdte målrettet professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Jeg fik nogle basale redskaber til ansøgningen og CV’et og især brugen af de sociale medier i jagten på jobbet. Efterfølgende brugte jeg en del tid på at præsentere mine profiler på LinkedIn og Facebook på bedste vis, ved blandt andet især på Facebook at vælge et præsentabelt profilbillede og nedskrive erfaring og uddannelse, samt anvende mit netværk i min jobsøgning. Jeg tilmeldte mig forskellige fora på de sociale medier inden for professionen, og deltog i debatter og sugede al ny viden til mig.

Da jeg havde ½ år tilbage af min uddannelse, hungrede jeg efter mere viden omkring jobsøgning generelt, derfor valgte jeg at melde mig ind i Powerjobsøgerne Fyn. Dette er et netværk af forskellige proaktive jobsøgere. I netværket kunne alle bidrage med forskellige elementer indenfor jobsøgning, blandt andet erfaringer og råd ved uopfordret kontakt med virksomheder, udformning og brugen af LinkedIn-profil mv. Jeg er overbevist om, at den positive energi og professionelle sparring, jeg har fået gennem Powerjobsøgerne Fyn er medvirkende til, at jeg fik job.

Hvordan fik jeg jobbet?

LinkedIn var vejen til, at jeg fandt mit første job. Gennem en LinkedIn-gruppe indenfor PBES så jeg et opslag på en ledig stilling. Jeg må indrømme at nogle af punkterne i opslaget gav lidt ondt i maven, men det det er vigtigt at have in mente at et stillingsopslag er en ønskeseddel fra arbejdsgiverens side. Jo flere opfyldte punkter jo bedre, men at kunne udfylde alle punkter inden start er urealistisk.

Trods min usikkerhed, linkede jeg hurtigt op med kontaktpersonen til jobbet for at høre nærmere omkring stillingen. Samtidig kunne jeg se, at hun var linket op med (i mit tilfælde) flere personer i mit netværk. Jeg kontaktede disse personer for bedre at få et indblik i arbejdsstedet og arbejdsopgaverne. Da jeg var linket op med kontaktpersonen, skrev jeg en mail med en kort ansøgning, sammen med mit CV. Nogle dage efter ringede jeg for at følge op på, om ansøgning og CV var modtaget og i samme telefonopkald blev jeg kaldt til samtale.

Argh mit første job

Det var en stor glæde og lettelse at få det første job, men samtidig også en smule skræmmende at sige til sig selv: ”Jeg fik det - dette er mit arbejde.” Nu skulle jeg bevise hvad jeg kan efter 3½ års uddannelse, samtidig overtog jeg stillingen fra en PB’er med studieretning ledelse, fødevarer og service. Det var vigtigt for mig at tænke positivt og glæde mig over at jeg ville lære nogle nye ting, og at jeg også kunne bidrage med en masse nyt fra min studieretning.  

Som PB’er hos Vestas’ udviklingsafdeling i Aarhus, har jeg en inspirerende arbejdsplads, hvor nøgleordene økologi, bæredygtighed, madspild, udvikling og sunde tanker er altoverskyggende. Derfor er der en del forskellige spændende arbejdsområder og opgaver:

Jeg udvikler mig i nye arbejdsopgaver såsom udregninger af økologiregnskaber, kalkulation af retter og vareforbrug fra leverandører samt sikring af egenkontrol. Jeg bliver udfordret i de velkendte opgaver som kostberegning af egne opskrifter og udvikling af sundhedsfremmende tiltag. Udarbejdelse af Prezi- og PowerPoint-præsentationer, redigering og oversættelse af menuplan og anden information fra kantinen.

Foruden de administrative arbejdsopgaver, indgår jeg også i de praktiske opgaver i køkkenproduktionen, jeg er vært i kantinen under frokosten, har dialog med gæster, opfylder buffet, og jeg serverer og koordinerer mødeforplejning. Alt i alt et spændende job med en del forskellige arbejdsopgaver, som gør at ikke to arbejdsdage er ens.

Jeg har erfaret, at der ingen grund er til at vente på, at jobbet kommer til dig. Grib i stedet chancen og de mange muligheder, dit netværk kan give - hvad er det værste, der kan ske?

Marianne Sommer

http://www.linkedin.com/in/mariannesommer