Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

På vej mod OK11

Mere i løn, bedre pension, ret til kompetenceudvikling og seniorordninger lød budene. Men der var også nye toner. Omsorgsdage til alle, tvungen kompetenceudvikling og bedre vilkår for ansatte på daginstitutionsområdet blev nævnt ved cafébordene i Vejles Torvehaller, da Kost & Ernæringsforbundet inviterede til Perspektivkonference i december.

Ideen med konference var allerede tidligt i forløbet op til OK11 at sætte gang i debatten på arbejdspladserne og få tillidsrepræsentanter og lederes bud på, hvad der vil give medlemmerne en bedre arbejdsdag.

Finanskrisen sætter nye vilkår for forhandlingerne

Formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry, tog et tilbageblik på overenskomstforhandlingerne i 2008. Her kæmpede kostfaglige sig sammen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet til et historisk højt resultat.

– Forudsætningerne for OK11 er anderledes, advarede hun. Vi er midt i en økonomisk krise og hvad det kommer til at betyde, får vi en smagsprøve på ved de private overenskomstforhandlinger til foråret.

– Ligeløn til medlemmer vil vi fortsat kæmpe for, understregede hun og ridsede op, hvordan hovedbestyrelsen frem til kongressen har afstukket tre indsatsområder: fremtidens fag, fremtidens arbejde og fremtidens løn.

– Og fremtidens løn handler om ligeløn. Vores medlemmer er blandt dem, der har det største lønefterslæb på arbejdsmarkedet. En offentligt ansat ernæringsassistent tjener typisk 25 procent mindre end en privatansat mand med et tilsvarende uddannelsesniveau.

– Så ligeløn er vigtig ved overenskomstforhandlingerne. Men vi skal også se på ligeløn i hverdagen – ved nyansættelser og lokale lønforhandlinger, opfordrede formanden.

Gang i debatten

Både Ghita Parry og forhandlingschef Charlotte Knudsen opfordrede tillidsrepræsentanter og ledere til at være opfindsomme.

– Brug jeres viden fra arbejdet og hverdagen og bring det ind i diskussionerne i dag. Det vil give os de stærkeste kort på hånden i de senere forhandlinger.

– Husk at jeres krav skal udveksles med arbejdsgivernes. Forhandlingerne går ud på at nå resultater, som begge parter er tilfredse med – som I kender det fra de lokale lønforhandlinger, tilføjede forhandlingschefen. Og med det startskud bølgede snakken ivrigt henover bordene. Der blev erfaringsudvekslet og ønsketænkt omkring skæve helligdage, faste normeringer, kadencen i lønudviklingen

og pladsen til kompetenceudvikling. Og der blev sorteret og prioriteret, inden deltagerne var klar med deres bud på, hvordan arbejdsvilkårene skal forbedres.

– Hovedbestyrelsen indsatsområ- der: fremtidens løn, fag og arbejds- marked ser ud til at holde. Jeg kan genfinde dem i jeres arbejde i dag, konstaterede formanden, da deltager- nes bud på forbedringer var samlet og drøftet.

Forbedringer i hverdagen

– Diskussionerne i dag er med til at give os det bedste grundlag for den videre debat. Gå hjem og fortæl jeres kolleger om dagen og fortsæt debatten på arbejdspladsen.

– Tal også med jeres kolleger i de andre sundhedsorganisationer om jeres ønsker. Og kommer I på nye ideer, så send dem til os.

– Målet er, at vi opnår et overenskomstresultat, som er vedkommende og indeholder forbedringer, som medlemmerne kan mærke i hverdagen, sluttede Ghita Parry.

Tidsplan for OK11

Frem til sommer: kravene debatteres på arbejdspladserne
April: debatoplæg fra Sundhedskartellet
April: Kick off for tillidsrepræsentanter i Sundhedskartellet den 20.april.
Maj: lønkommissionens redegørelse kommer den
19. August: hovedbestyrelsen prioriterer jeres krav og sender dem til sundhedskartellet
Efteråret: Kravene udveksles med arbejdsgivernes
December 2010: forhandlingerne begynder
Februar 2011: resultatet af forhandlingerne
Marts 2011: resultatet drøftes på en konference for tillidsrepræsentanterne og sendes herefter til urafstemning blandt medlemmerne

Vi kender endnu ikke køreplanen for forhandlingerne på Statens område.