Pædagoger og lærere skal bidrage til maddannelsen

Børne og Undervisningsministeriet har afsat 3,5 millioner kroner til efteruddannelse i maddannelse. Det er pædagoger, lærere og madprofessionelle i institutioner og skoler, der skal efteruddannes. De skal være med til at sikre, at alle børn og unge får gode oplevelser med mad og måltider og forstår, hvad mad betyder for sundheden.

Da madvaner og sundhedsvaner grundlægges tidligt, spiller daginstitutioner og skolers håndtering af mad og måltider en væsentlig rolle, og de kan samtidig understøtte at alle, uanset social baggrund, får gode og sunde vaner, skriver Børne- og Undervisningsministeriet.

- Daginstitutioner og skoler har gode muligheder for at involvere børn og unge i mad og måltider og lære dem, hvordan de træffer kvalificerede madvalg og udtrykker sig om mad og sundhed. De skal samtidig have flere håndværksmæssige kompetencer, så de kan deltage i madlavningen, mener seniorforsker Morten Kromann fra UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole, der har samarbejdet med ministeriet om efteruddannelsen.

Efteruddannelsen starter i daginstitutionerne og tilbydes senere til lærere og undervisere i madkundskab i grundskolen.

Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, hilser initiativet særdeles velkomment.

- Efteruddannelse i maddannelse kan være med til at skabe en fornyet og stærkere interesse for mad, måltider og sundhed i dagtilbud og grundskole. Det kan bidrage til at udligne ulighed i sundhed, siger Ghita Parry.

- Jo flere vi er, der arbejder med sundhed, madvaner, mad og måltider, desto større effekt vil det have. Det bliver spændende at samarbejde om.

- I øvrigt vil et øget fokus på mad og måltider i skolen måske få flere unge til at vælge et madhåndværk fremfor gymnasiet. Det kan vi håbe på.

Fakta

Børne og Undervisningsministeriet har taget initiativ til projektet.

Der er afsat 7,2 millioner kroner - heraf 3,5 millioner til efteruddannelse og inspirationsmateriale.

Seks professionshøjskoler udbyder efteruddannelsen

Efteruddannelsen er målrettet pædagoger, lærere og madprofessionelle

Læs mere om indhold og betaling: www.styrkmaddannelse.dk

Kilde