Pakkeforløb for hoved- og halskræft

Formålet med pakkeforløbet er, at patienter skal opleve et veltilrettelagt, helhedsorienteret fagligt forløb uden unødig ventetid i forbindelse med udredning, initial behandling og efterforløbet, rehabilitering og palliation, med det formål at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienterne. Pakkeforløbet forventes implementeret pr. 1. oktober 2020.

FaKDs formand Mette Theil, deltog i arbejdsgruppen, og har i samarbejde med den øvrige arbejdsgruppe, arbejdet for at der i pakkeforløbet blev sat fokus på ernæringen og de kliniske diætisters vigtige arbejde i behandlingen af hoved- og halskræft. I pakkeforløbet belyses især vigtigheden af at udføre ernæringsscreening, og udarbejde en ernæringsplan.

Der skal være tilbud om tilsyn af diætist på alle behandlende afdelinger og endvidere bør der foreligge retningslinjer for sondeernæring.” (s. 10 i pakkeforløb for fagpersoner)

Der har været et godt samarbejde i arbejdsgruppen, hvor der er blevet støttet op omkring vores faglige input. Vi har ønsket at ernæringsscreening ved ernæringsproblemer og utilsigtet vægttab er en skal opgave, hvor den kliniske diætist skal være en aktiv del af behandlingen. At der nu kommer direkte anbefalinger til at inddrage diætister i højere grad på afdelingerne, håber vi medvirker til at der i den kommende tid vil blive ansat flere diætister på hospitalerne” Mette Theil, formand for FaKD

 

I Pakkeforløbet for hoved- og halskræft for fagfolk (uddrag)

Ernæring (s. 10)

Patienter med hoved- og halskræft har ofte ernæringsproblemer og eventuelt vægttab der kan være som følge af bl.a. nedsat appetit, smerter ved kostindtag, synkeproblemer eller dårlig tandstatus. Disse problemer er ofte allerede til stede ved første ambulante besøg. Der skal derfor ernæringsscreenes og udarbejdes en ernæringsplan for patientens ernæringsmæssige risiko. Det er af stor betydning, at patienterne gennem hele forløbet støttes og motiveres til at træne og vedligeholde synkefunktionen samt at undgå utilsigtet vægttab. Der skal være tilbud om tilsyn af diætist på alle behandlende afdelinger og endvidere bør der foreligge retningslinjer for sondeernæring. Patienten kan have behov for supplerende eller fuld sondeernæring for at optimere ernæringstilstand og behandlingsforløb.

Ernæring og rygestop (s. 16)

Hos patienter med terminal sygdom kan underernæring øge risikoen for yderligere komplikationer som f.eks. decubitus. Det kan derfor bedre patientens livskvalitet, hvis der iværksættes en ernæringsindsats (herunder også sondeernæring) og evt. vejledning ved diætist. Rygestop er af stor betydning for patienternes helbred, da patienternes risiko for ny primær kræft reduceres ved rygestop. Effekten af strålebehandling samt heling efter kirurgi forbedres sandsynligvis også ved rygestop.

Fysiske senfølger og komplikationer (s. 16)

[…] Senfølger efter stråleterapi kan være i form af skader i tænder, mund og svælg der kan medføre problemer med den orale funktion og have væsentlig betydning for tilstrækkelig ernæring. En væsentlig andel af patienter med avanceret sygdom vil derfor få brug for sondeernæring for at mindske vægttab under og efter behandlingen.

Ernæringsproblemer og spise-synke besvær (dysfagi) (s. 17)

Patienter med hoved- og halskræft har ofte ernæringsproblemer i form af vægttab, nedsat appetit samt smerter ved kostindtag allerede ved første ambulante besøg. Der skal ernæringsscreenes, og hvis patienten er i ernæringsmæssig risiko udarbejdes en ernæringsplan for patienten. Knapt halvdelen af patienterne med hoved- og halskræft vil før, under og efter behandlingen opleve synkebesvær, og disse patienters ernæringsindtag kan derfor have været for lavt igennem længere tid. Det er derfor af stor betydning, at patienterne gennem hele forløbet støttes og motiveres til at træne og vedligeholde synkefunktionen og dermed undgå vægttab. Patienterne skal gennem hele forløbet instrueres og motiveres til at træne og vedligeholde spise-synkefunktion. Ved nedsat spise-synkefunktion skal patienterne vejledes i hensigtsmæssig kost- og væskekonsistens (dysfagidiæt).