Patienterne vil selv vælge menu

Elevprojekt

Det er Mona Fredsgaard Andreasen, der er ernæringsassistentelev i centralkøkkenet på Århus Universitetshospital Risskov, der står bag fokusgruppeundersøgelsen.

Hun har gennemført undersøgelsen som et elevprojekt i forbindelse med sin uddannelse.

Menuvalg til patienterne

Sidste år i november indførte køkkenet menuvalg og 'sammedagsbestilling' for patienter med lille appetit. Og målet med fokusgruppen var at undersøge effekten af forandringen.

Køkkenet indførte menuvalg og muligheden for at bestille mad tættere på spisetidspunktet i håb om, at patienter med lille appetit ville spise mere.

Og det ser ud til at virke.

Godt med et valg

Patienterne er begejstrede over at være delagtiggjort i madvalget, og det betyder, at de har spist samme portionsstørrelse som tidligere – selvom de nu har fået sygehuskost, der er mere energirig og næringsrig, skriver Mona Fredsgaard Andreasen.

Viden om at maden er frisklavet, og at den er en del behandlingen på sygehuset, har også været med til at stimulere patienternes appetit, fremgår det af rapporten. 

Spørgeskemaundersøgelse følger

Fokusgruppeinterviewet er gennemført under supervision af køkkenets assisterende cheføkonoma, Bente Schiødt. Og køkkenet planlægger en større spørgeskemaundersøgelse, der skal vise effekten af menuvalget.