Kontakt

Pension

Pensionsordninger for medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet:

Er du ansat under overenskomst med kommunerne, KL?

For ernæringshjælpere og ernæringsassistenter udgør pensionsbidraget enten 13,59 eller 13,93 procent af den pensionsgivende løn. Du kan selv vælge hvilken pensionsprocent, du vil indplaceres på.

Hvis du vælger de 13,59 procent, vil du få forskellen mellem 13,59 procent og 13,93 procent af din løn udbetalt som et tillæg til din løn hver måned.

Hvis du ønsker at flytte over på den høje pensionsprocent, 13,93 procent, skal du sende en skriftlig meddelelse om dette til din arbejdsgiver inden den 1. oktober, ændringen vil derefter blive gennemført fra den førstkommende 1. januar.

Her kan du se pensionsbestemmelserne for ikke ledere

Her kan du se pensionsbestemmelserne for ledere

Frit valg af pensionsbidrag

For økonomaer udgør pensionsbidraget 14,03 eller 14,37 procent, for professionsbachelorer i ernæring og sundhed og kliniske diætister udgør pensionsbidraget 14,02 eller 14,36 procent af den pensionsgivende løn. Hvis du vælger de 14,02 procent, vil du få forskellen mellem 14,02 procent og 14,36 procent af din løn udbetalt som et tillæg til din løn hver måned.

Hvis du ønsker at flytte over på den høje pensionsprocent, 14,36 procent, skal du sende en skriftlig meddelelse om dette til din arbejdsgiver inden den 1. oktober, ændringen vil derefter blive gennemført fra den førstkommende 1. januar.

For ledere, der er økonomauddannet eller som er professionbachelorer i ernæring og sundhed, kostfaglige ledere, der er uddannet som køkkenledere eller ernæringsassistenter udgør pensionsbidraget 13,91 eller 14,25 procent af den pensionsgivende løn.

Hvis du ønsker at flytte over på den høje pensionsprocent, 13,87 procent, skal du sende en skriftlig meddelelse om dette til din arbejdsgiver inden den 1. oktober, ændringen vil derefter blive gennemført fra den førstkommende 1. januar.

For ledere på personlig ordning, der per 1. januar 2006 var indplaceret på L5, og som havde pensionsordning på 15,79 procent, udgør pensionsbidraget 16,83 eller 17,17 procent af den pensionsgivende løn.

Hvis du ønsker at flytte over på den høje pensionsprocent, 17,17 procent, skal du sende en skriftlig meddelelse om dette til din arbejdsgiver inden den 1. oktober, ændringen vil derefter blive gennemført fra den førstkommende 1. januar.

Pensionssatserne vil derfor fremover, alt efter hvad de ansatte vælger i ovenstående ordning, være således:

Gruppe

Pr. april 2019

Valg af pension

1. april 2019

Valg af løntillæg

Økonomaer

14,37 %

14,03 %

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed

14,36 %

14,02 %

Kliniske diætister

14,36 %

14,02 %

Ernæringsassistenter

13,93 %

13,59 %

Ernæringshjælpere

13,93 %

13,59 %

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jævnfør protokollat 3 i overenskomsten, eget valg.

17,87 %

17,53 %

Kostfaglige ledere, der er køkkenlederuddannet eller ernæringsassistentuddannet

14,25 %

13,91 %

Ledere, der er økonomauddannet eller professionsbachelorer i ernæring og sundhed.

14,25 %

13,91 %

Ledere på personlig ordning, der pr. 1. januar 2006 var indplaceret på L5, og som havde en pensionsordning på 15,79 %

17,17 %

16,83 %

Kandidater

 

18,30 % 16,40 %

Er du ansat efter overenskomst med Danske Regioner?

For ernæringsassistenter, ernæringshjælpere, økonomaer, kostfaglige eneansvarlige, instruktionsøkonomaer, kliniske diætister samt professionsbachelorer i ernæring og sundhed udgør pensionsbidraget 13,57 procent af den pensionsgivende løn.

For kostfaglige ledere udgør pensionsbidraget 16,79 procent af den pensionsgivende løn.

For kandidater udgør pensionsbidraget 18,46 % af den pensionsgivende løn.

Her kan du se pensionsbestemmelserne for ikke ledere

Her kan du se pensionsbestemmelserne for ledere

Er du ansat efter overenskomst med staten?

For køkkenledere, ernæringsassistenter og ernæringsassistentelever der er fyldt 20 år og har været ansat i det offentlige i minimum 9 måneder og som er beskæftiget i mindst 15 timer per uge, udgør pensionsbidraget 18 procent af den pensionsgivende løn. 

Pensionsbidraget overføres første gang til pensionskassen for Kost & Ernæringsfaglige efter 6 måneders ansættelse.

For økonomaer, instruktionsøkonomaer, kliniske diætister, samt ledende økonomaer ansat på funktionærvilkår, udgør pensionsbidraget tillige 18 procent af den pensionsgivende løn.

Her kan du se pensionsbestemmelserne

Private

Hvis du er privatansat skal du undersøge, om der er en pensionsordning i din overenskomst.