Pensionsformuen er vokset

Efter ni måneder

Efter de første ni måneder af 2012 har PKA tjent 16,1 milliarder kroner hjem til pensionskasserne. Det svarer til, at pensionsindbetalingerne er blevet forrentet med 10,6 procent.

Først når året er omme, kan PKA sige, hvad det endelige afkast i 2012 bliver. Årets afkast bliver fordelt mellem alle pensionskasserne i PKA.

På trods af krisen

PKA er godt tilfreds med afkastet. Den økonomiske og finansielle krise, der ramt det meste af verden og især en del europæiske lande hårdt, har gjort det svært at finde gode og sikre steder at investere sine penge.

Pensionspenge i veje

PKA har helt bevist satset på såkaldte sikre investeringer, der er mindre berørte af, hvordan det går med aktier og obligationer. Det vil sige, at PKA har sat penge i ejendomme og infrastruktur som for eksempel veje, broer og jernbaner. Den retning har PKA tænkte sig at fortsætte ad. PKA har besluttet af investere seks milliarder i infrastruktur, og det beløb vil vokse med 10 milliarder i løbet af de næste år.

Fem pensionskasser

PKA administrerer pensionskassen for kost- og ernæringsfaglige, der hedder Pensionskassen for Sundhedsfaglige, og fire andre pensionskasser. Pensionskassen for Kontorpersonale, Pensionskassen for Lægesekretærer, Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger samt Pensionskassen for Sygeplejersker. Alle pensionskasserne har til sammen cirka 250.000 medlemmer.

Den samlede pensionsformue i PKA er på 200 millarder kroner. 

 

Kilde