Pensionskassen inviterer til generalforsamling

Alle, der er med i pensionskassen, kan deltage på generalforsamlingen. Det er dog alene de delegerede, der har stemmeret og tager stilling til f.eks. årsregnskabet og bestyrelsens beretning.

I forbindelse med bestyrelsens beretning kan du høre om pensionskassens investeringer og følge udviklingen i pensionen. Der er desuden lagt op til en diskussion af en rapport om ’ansvarlige investeringer’.

Blandt de delegerede skal der vælges tre medlemmer til bestyrelsen. En kost- og ernæringsfaglig, en jordemoder og en bioanalytiker.  

Du kan se hele dagsordenen og melde dig til på pka.dk. Der er tilmeldingsfrist i dag, den 25. april.

Kilde