Personlig assistent

Op til 20 timers personlig assistance

Hvis du har en varig nedsat arbejdsevne som følge af et fysisk eller psykisk handicap, fx nedsat syn, hørelse eller et bevægelseshandicap, har du og arbejdspladsen mulighed for at søge tilskud til en personlig assistent for dig i op til 20 timer om ugen.

Assistancen kan fx være hjælp til tunge løft.

Der ydes som hovedregel tilskud ud fra HK´s studentertimelønsats, i særlige tilfælde løn efter overenskomsten.

Ordningen omfatter

  • dig der er ansat eller søger job på normale løn- og ansættelsesvilkår
  • dig der søger eller er ansat i job med løntilskud
  • dig der søger eller er ansat i fleksjob
  • dig der er i virksomhedspraktik
  • dig der søger eller er ansat i et lovbaseret seniorjob
  • dig der er selvstændig eller på vej til at etablere en selvstændig virksomhed
  • dig der er under uddannelse, efter- eller videreuddannelse

Ansøgning

Du søger om tilskuddet i jobcenteret, der administrerer ordningen. Kontakt evt. jobcenteret for mere information om ordningen.