ph.d. forsvar

På tirsdag d. 27. oktober, er Nanna Ruengkratok Lang, underviser på Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA, indstillet til at forsvare sin ph.d. afhandling fra Aalborg Universitet.

Det er muligt at overvære ph.d. forsvaret (virtuelt) med titlen:

Dialog i diætbehandling. En aktionsforskningsundersøgelse af kommunikative kvaliteter i diætbehandlingssamtaler med kræftramte’

Afhandlingen handler om samtalens betydning i diætbehandling til kræftramte. Som kræftramt kan man blive henvist til en diætist, hvis man oplever spise- og vægttabsproblematikker, da det kan have afgørende indflydelse på ens behandling såvel som livskvalitet. En diætbehandlingssamtale handler for den kræftramte dog ikke nødvendigvis kun om diætoptimering og vægtstabilisering. Den handler måske i lige så høj grad om at forstå og håndtere, at man har svært ved at spise – og i det hele taget at kunne begribe det sygdoms- og behandlingsforløb, man pludselig befinder sig i. I diætbehandlingssamtalen kan man derfor blive nødt til også at skulle tage højde for såvel fysiske, psykosociale som eksistentielle forhold.

ph.d.-forsvaret afholdes tirsdag d. 27. oktober, 2020 fra 14.00-17.00. Se nærmere information om dagens program i vedhæftede invitation.