Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Pias eksem

Pia er uddannet ernæringsassistent og har siden 2001 arbejdet i et stort sygehuskøkken. Men det våde miljø, hendes hænder konstant er i kontakt med – vand og saft fra maden – giver hende udslæt. Huden bliver tør og rød, og der er områder på hænderne, som er fyldt med små, røde prikker. Når det er slemt, breder det sig også op ad armene.

Pia taler med sin læge og sin arbejdsplads om problemet. Og lægen anbefaler at undgå det våde miljø. Men med Pias funktion i køkkenet kan det ikke rigtigt lade sig gøre.

Forsøg med handsker og andre forebyggende tiltag hjælper ikke. Så i stedet beslutter Pia sig for at læse videre til økonoma. Hun vil gerne væk fra produktionen for at skåne hænderne – men hun vil gerne blive i køkkenverdenen.

Optræk til en arbejdsskade

Med eksamensbeviset i hånden søger Pia arbejde som økonoma i 2004. Men hverken der, hvor hun bor eller længere væk, er der job at få. Og med to mindre børn er familien afhængig af to indtægter, så Pia vender tilbage til sit gamle job som ernæringsassistent i køkkenet.

Hun holder eksemen, kløen og den røde hud ud i næsten fire år. Men først i 2008 må hun kaste latexhandsken i ringen og sygemelde sig.

Et par måneder senere kontakter hun Kost & Ernæringsforbundet for at høre, hvad hun skal gøre.

Kost & Ernæringsforbundets konsulent på arbejdsskadeområdet, Holger Pedersen, anbefaler Pia at finde en hudlæge, som kan støtte hende i at anmelde sin lidelse som en arbejdsskade. Samtidig tilbyder han, at forbundet følger Pias sag. Det takker hun ja til.

Ingen erstatning

I sommeren 2008 modtager Arbejdsskadestyrelsen Pias anmeldelse. Og næsten på dato et år senere får Pia svar: Arbejdsskadestyrelsen anerkender Pias eksem som en arbejdsskade, men ikke, at hun har lidt mén. Derfor får hun ingen erstatning.

Ud fra de lægelige oplysninger i sagen vurderer man, at Pias eksem er i bero, og man vil derfor ikke anerkende, at Pia har mén, der udløser erstatning. En urimelig afgørelse, mener Pia, som hun derfor vælger at klage over.

Samtidig har kommunen fat i Pia. Fordi hun har været sygemeldt med sin eksem meget længe, skal man finde ud af, hvordan hun igen kan komme i arbejde.

Pias læge skriver til kommunen, at hun stadig er plaget af eksemen, og at hendes eneste mulighed for at slippe af med eksemen er at skifte erhverv.

Tilbage på skolebænken

På den baggrund bevilger kommunen Pia en revalidering, så hun kan blive omskolet til et nyt erhverv.

Vurderingen fra lægen om, at Pia er nødt til at skifte erhverv for at blive sin eksem kvit, griber Pia. For så kan man jo ikke sige, at Pias eksem er i bero. Der er med andre ord ’nye oplys- ninger’ i sagen.

Arbejdsskadestyrelsen går med til igen at se på Pias sag igen, den del, der handler om mén. Den anden del – tab af erhvervsevne – er allerede sendt videre til Ankestyrelsen, som er næste instans i klagesystemet.

Anerkender fem procent mén

Mens Pia er i gang med at læse nogle grundfag, som skal give hende adgang til den videregående uddannelse, hun har besluttet sig for, kommer der svar fra både Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen: Arbejdsskadestyrelsen anerkender i slutningen af 2009, at Pia har fem procent mén af sin arbejdsskade. Det giver hende en erstatning på 36.000 kr. – eller godt 7.000 kr. pr. ménprocent.

Ankestyrelsen afslår derimod, at Pia har krav på erstatning for tab af erhvervsevne. Men anerkender, at hun har et ’mindre skånebehov’ fra vådt arbejde. I øvrigt mener man i Ankestyrelsen, at hun kan bruge sin økonomauddannelse til at finde et job, hvor skånebehovet bliver opfyldt, og hun kan tjene det samme som før.

Her slutter Pias sag.

Ingen medlemmer har ønsket at stå frem med sin personlige sag. Pias sag er derfor fortalt ud fra de mange sager, Kost & Ernæringsforbundet har haft for medlemmer, der har anmeldt eksem som en arbejdsskade.

Pas på huden

Hudproblemer kan opstå på grund af et fugtigt indeklima og hyppig kontakt med vand og mad eller rengøringsmidler med hudirriterende eller allergene stoffer.

Forebyggelse skal derfor tænkes ind i det daglige arbejde:

• Brug handsker ved vådt eller snavset arbejde og kontakt til madvarer.

• Brug handsker så lang tid, som nødvendigt, men så kort tid som muligt. Tætsluttende handsker kan ødelægge hudens egen barriere og kan give eksem.

• Handskerne skal være hele – og tørre indeni.

• Brug bomuldshandsker under beskyttelseshandskerne, hvis de anvendes mere end 10 minutter

• Vask hænder i køligt vand, skyl og tør godt.

• Brug fugtighedscreme, når arbejdet er slut – aldrig ved håndtering af mad eller skarpe redskaber.

• Pas godt på hænderne i fritiden

Se mere på: www.sund-hud.dk

 

Anmeldelse af en arbejdsbetinget lidelse

• Anmeldelsen skal ske gennem din læge (eller din fagforening – eller dig selv)

• Kontakt Kost & Ernæringsforbundet for at få hjælp til anmeldelsen

• Kommer der en sygemelding til, skal den behandles i kommunen (efter reglerne om sygedagpenge)

• Afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen kan ankes

Se mere på: www.ask.dk eller www.arbejdsmiljoviden.dk