Politikerne afsætter flere penge til ældres måltider

Penge fra satspuljen

Partierne bag satspuljeforliget for 2015 indgik den 29. oktober en aftale om, at afsætte 11 millioner kroner over de kommende tre år til at forbedre rammerne for de ældres måltider.  Pengene udmøntes i 2015 og i 2017 med henholdsvis 6 og 5 millioner kroner.

Bevillingen til ældremaden var en del af beslutningen om, hvordan satspuljen for 2015 skal bruges på det sociale område, hvor der er afsat mere end én milliard kroner til at forbedre vilkårene for de mest sårbare og udsatte i samfundet gennem i alt 41 initiativer.

Et godt måltid

I aftalen står der, at "... de ældre har brug for god og nærende kost, som giver dem både energi og livskvalitet. Et godt måltid er for mange af disse ældre en af dagens vigtigste begivenheder. Omgivelserne og rammerne omkring serveringen og anretningen har stor betydning for, om måltidet bliver en positiv og stimulerende oplevelse."

Ældremad til debat

I fagbladet, Kost, ernæring & sundhed,  følges der i november op på den debat om ældremad, der har kørt i tv og aviser i oktober. I bladet opfordrer socialminister Manu Sareen på det kraftigste kommunerne til at prioritere mad og måltider:

- Mad er livskvalitet. Mad skal dufte og smage og måltidet skal være noget, man glæder sig til. Det må man ikke give køb på. Mange ældre er ensomme og ikke mindst for dem, er maden dagens højdepunkt, siger han.

Der skal flere penge til

Formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry, hilser satspuljemidlerne velkomne. De rækker dog ikke langt i arbejdet på at forbedre rammerne for de ældres måltider, siger hun. Hun opfordrer socialministeren til at øremærke flere penge til formålet.

Kilde