Relateret indhold

Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse
Mette Jensen   [ TEKST ] iStock [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Høj på tilfredshed
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Henrik Frydkjær [ FOTO ]
Fagbladsartikel 15/12/2020 Her er borgerne i sikre hænder

Politisk arbejde, der løfter fagligheden

  • Mette Jensen  [ TEKST ] Robert Wengler [ FOTO ]
    Mette Jensen [ TEKST ] Robert Wengler [ FOTO ]

Selvom det politiske arbejde ofte har udspillet sig lokalt i regionen, har det haft sit afsæt i hovedbestyrelsens debatter og det værdisæt, som hun har været med til at forme her, hvor hun gennem alle årene har haft fokus på at synliggøre medlemmernes faglige kompetencer alle de steder, hun kunne − fra folkemøder til overenskomstforhandlinger.

Og selvom Alice Linning har valgt ikke at genopstille, når der er valg til hovedbestyrelsen til foråret, så er det ikke, fordi hun har mistet gejsten med årene. Tværtimod. Hun er stadig parat til at give politikerne nogle verbale øretæver, når de ikke anerkender den kostfaglige profession. Som nu, hvor hun er midt i et ‘øretævebrev’ til Bornholms borgmester.

Det er en stærk profession

− Madservice på Bornholm skal ændres igen. Det sker hen over hovedet på medarbejderne. Det betyder, at de kommer i klemme, og at forandringerne ikke sker på et kompetent grundlag, sukker hun − og vender tilbage til spørgsmålet om den politiske indsats:

− Mit engagement handler om at sikre en høj faglighed inden for såvel som uden for køkkendøren. Det er en af mine mærkesager i hovedbestyrelsen, og jeg har båret den ud i verden ved at stille mig på nogle af de platforme, f.eks. på uddannelsesinstitutionerne, der kan give politisk indflydelse.

Et godt eksempel er det kompetenceløft, som blev et resultat af trepartsforhandlingerne tilbage i 2008.

− I Region Hovedstaden udmøntede det sig i et samarbejde mellem regionen, professionshøjskolen i København og Herlev Hospital, hvor der blev der etableret en uddannelse af måltidsværter på flere af de kliniske afdelinger. Det resulterede i, at patienterne fik appetitten tilbage, de spiste mere og mindre mad gik til spilde. Men ikke mindst gav det synlighed til professionen. Og i dag er der måltidsværter mange steder, tilføjer Alice Linning.

Stadig mad til børnene

En indsats for børn og unge er en af hovedbestyrelsens − og Alice Linnings − mærkesager. Så da Ballerup Kommune for et par år siden var på nippet til at spare maden væk i daginstitutionerne, gik hun i aktion sammen med kommunens tillidsrepræsentant.

− Vi fik forfattet nogle postkort, som blev sendt til alle byrådsmedlemmerne for at forklare, at maden er guld værd for børnene. Både her og nu og senere i deres liv, fordi den er med til at give dem gode kostvaner.

Siden kom turen til Albertslund. Og for kort tid siden var det Ishøj, der ville droppe maden i børnehaverne.

− Og ærligt talt. De opgav besparelsen, der er stadig mad til børnene i alle tre kommuner. Det er da det hele værd.

− Det er i øvrigt et godt eksempel på, hvor vigtigt samarbejdet med tillidsrepræsentanterne er, understreger Alice Linning. Tillidsrepræsentanterne ved, hvad der er i gære og kan leverer det faglige skyts. Til gengæld kan de − ja, medlemmerne i det hele taget − overlade ordet til mig, da jeg ikke er så udsat i jobbet, som de.

Flere i job

Som politiker har Alice Linning været med til at gennemføre en række job-
rotationsprojekter, der har givet både job og kompetenceløft til mange medlemmer.

− Det er et inspirerende redskab. Ledige klædes på til at være vikarer, mens medarbejderne er på efteruddannelse. Det betyder, at begge parter får et kompetenceløft. De ledige kan bruge det til at komme i arbejde igen, og medarbejderne kan forhandle sig til en bedre løn. Og det virker, understreger hun.

Meget er gået godt, og alligevel er der glimtvis stadig langt til anerkendelse af professionen. Bliver du aldrig mismodig?

− Nej. De skal have nogle øretæver, de politikere, lyder det stadig kampberedte svar fra Alice Linning. Bliver jeg mismodig, så skal jeg ikke have det her job. Og skulle jeg miste modet et øjeblik, er der altid nogle i hovedbestyrelsen eller regionsbestyrelsen, der er klar til at bakke op, tilføjer hun.

Faglige kompetencer til trods må du indimellem opleve, at kritik af f.eks. en arbejdsplads, er berettiget. Hvad gør du så?

− Ja, selvfølgelig. Sådan er det i alle brancher. Men jeg har en beslutning, og den går ud på, at jeg altid kommer ud til en arbejdsplads med tre gode ting, der kan gøres. Aldrig for at finde fem fejl. For mig handler det om at have en anerkendende tilgang til medlemmerne. Ellers flytter du ikke nogen. Hverken på arbejdspladsen. Eller i politik.

− Og jeg vil gerne flytte nogen, mig selv inklusive. Derfor efterlyser jeg ofte faglig sparring, medlemmer til netværk, uddannelsespladser eller andet gennem nyhedsbrevet. Og jeg får altid en positiv respons. Jeg siger ikke, at medlemmerne vælter over hinanden for at være med. Men der er altid nogle, der gerne vil. Og det betyder, at al aktivitet ikke ender i den samme kreds.

At udvide demokratiet er i øvrigt noget af det, vi har arbejdet intenst på i hovedbestyrelsen med den nye struktur, der blev vedtaget ved sidste generalforsamling − som også omfatter fagrådene, hvor medlemmerne inviteres til meget konkret at bidrage til udvikling af professionen.

− Jeg vil opfordre alle, der har lyst til at gøre en forskel, til at stille op til hovedbestyrelsen og kaste sig ud i det politiske arbejde i hovedbestyrelsen såvel som i regionerne, slutter Alice Linning.