Politisk valgtes løn

I Kost & Ernæringsforbundet er det kongressen – dvs. vores øverste myndighed – der fastsætter den løn og de fratrædelsesvilkår, som formanden og regionsformændene har.

På den måde sikrer vi, at der er størst mulig åbenhed.

Det betyder også, at medlemmerne har indflydelse på, hvor meget de politisk ansatte skal have i løn.

For os er det en selvfølge, at medlemmerne – og alle andre interesserede – kan få indblik i de politisk ansattes løn og fratrædelsesvilkår. Derfor er tallene tilgængelige her på kost.dk.