Pressemeddelelse: Ny politisk struktur decentraliserer magten

Forbundet har de seneste år udviklet sig fra at bestå af få faggrupper til i dag at repræsentere mange forskellige uddannelsesniveauer og arbejdsområder. Den tværfaglighed skal bruges proaktivt til at præge udviklingen af profession og forbund. Det sker gennem de nye fagråd, der vil udvikle nye værktøjer og rådgive hovedbestyrelsen.

- Vi er stærke i kraft af vores fællesskab, uanset om vi arbejder med professionel forplejning eller med vejledning af diabetespatienter. Alle medlemmer skal have mulighed for indflydelse, så vi får en bredere fælles platform. Derfor var det på tide at modernisere den politiske struktur”, siger en stolt Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet, der ser frem til, at flere medlemmer blander sig i den politiske og faglige debat.

FAKTA

Den nye struktur betyder overordnet tre ting:

  • Alle medlemmer får tale- og stemmeret til generalforsamlingen Tidligere var det kun kongressens 54 delegerede, der havde denne ret. Formålet er, at medlemmerne skal have mulighed for at engagere sig og præge de politiske beslutninger.

  • Etablering af seks fagråd, der afspejler professionens bredde indenfor: sundhed og forebyggelse, ledelse, behandling og professionelle måltider. Intentionen er at give ildsjæle en platform, et fællesskab og en stemme til at dele viden på tværs af arbejdsområder, og at sikre faglig innovation og synlighed. Fagrådene rådgiver derudover hovedbestyrelsen om ny viden.  

  • Hovedbestyrelsen udvides med en næstformand, som i modsætning til formanden samtidig arbejder i professionen. Formålet er at styrke forbundets professionsfaglige fokus. Næstformanden vælges direkte af medlemmerne.

- Privat gruppe -