Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Pris for bachelorprojekt

Det var Britta Schønemann Hansen, professionsbachelor i ernæring og sundhed, som i slutningen af oktober løb med æren og checken på 10.000 kr., da Kost & Ernæringsforbundet uddelte den nyindstiftede Bachelorpris.

Hendes afgangsprojekt om diætbehandling af autisme vakte juryens begejstring og interesse.

– Britta Schønemann Hansen er en modig studerende. Hun har behandlet et kontroversielt emne i en metodisk stærk opgave. Britta har produceret ny viden og perspektiverer flere relevante problemstillinger inden for det kost- og ernæringsfaglige arbejdsfelt.

– Britta demonstrerer gennem sit bachelorprojekt, hvorledes kost- og ernæringsfaglige kompetencer på professionsbachelorniveau kan bidrage til at sætte sundhedsfremme på dagsordenen.

Sådan sagde økonoma og teamleder Karen Marie Tøfting på vegne af juryen ved prisoverrækkelsen

Diætbehandling – fup eller fakta?

Britta Schønemann Hansen peger på, at hendes projekt behandler en problematik, som ofte er præget af antagelser og holdninger frem for dokumenteret viden. Emnet fangede hendes interesse, da hun var i praktik på Nordic Clinic, en privat klinik med fokus på ernæring. Klinikken har mange patienter med autisme.

– Jeg brugte mit projekt til at undersøge, om det virkelig kan lade sig gøre at behandle autisme – f.eks. mindske hyperaktivitet og vredesudbrud – via diæt, eller om alternative behandlere og helsekostindustrien gør diætbehandling til en guldgrube.

I sit projekt slår Britta Schønemann Hansens fast, at der i litteraturen er en svag evidens for, at diætbehandlingen har effekt, mens hendes eget kvalitative studie - interviews med to familier - viser, at kostterapi kan have en vis effekt i form af øget livskvalitet. Hun understreger, at det er vigtigt med mere forskning på området.

Vejledning af familierne

Britta Schønemann Hansen vil bruge de 10.000 vinderkroner til at starte selvstændig virksomhed.

– Jeg vil netop gerne arbejde med vejledning og coaching af familier med børn med autisme, og jeg vil også gerne skrive en fagbog om autisme og kost.

Hun håber, at Bachelorprisen kan være med til at vise omverdenen betydningen af, at sundhedsprofessionelle som professionsbachelorerne engagerer sig i et meget specifikt område.

En begavet faggruppe

Kost & Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, håber, at Bachelorprisen kan være med til at sætte fokus på den store viden, professionsbachelorerne repræsenterer.

– Det er en begavet faggruppe, som kan bruges inden for alle de områder, hvor kost, ernæring, forebyggelse, behandling og sundhedsfremme er i spil. Denne pris skal være med til at vise arbejdsmarkedet, hvad professionsbachelorerne kan.

– Jeg glæder mig til også fremover at læse bachelorprojekterne og se, hvilke emner indenfor kost, ernæring og sundhed, de studerende synes, er interessante.

Bachelorprisen

Prisen uddeles hvert semester til en studerende på en af de tre specialeretninger i uddannelsen Professionsbachelor i ernæring og sundhed. Prisen gives for det bedste bachelorprojekt.

De studerende sender deres afgangsprojekt til kost & ernæringsforbundet med en begrundelse. Projektet skal have relevans for professionen, praksis og samfundet og skal være bestået med mindst 10 i karakter. Prisen er på 10.000 kr.

Bachelorprisens andenplads gik til Lene Holm Poulsen for hendes projekt om sundhedsfremme blandt etniske minoriteter – med udgangspunkt i esbjerg kommune.

Juryen bag prisen bestod af cheføkonoma for Århus universitet, Bente Sloth, økonoma og teamleder, Karen Marie Tøfting, Det Gode Køkken, Holstebro kommune og Formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry.