Privatansat

Forbundet er løbende i dialog med private arbejdsgivere omkring indgåelse af en overenskomst, således vi sikrer vores medlemmer gode ansættelsesvilkår.

Der er dog mange arbejdspladser, som ikke har indgået en overenskomst, hvorfor det er særligt vigtigt for dig som privatansat at være medlem, da alle vilkår er til forhandling uden en overenskomst.

Fordele ved medlemskab for privatansatte

Som medlem af Kost og Ernæringsforbundet har du blandt andet ret til følgende ydelser fra forbundet:

–Rådgivning og vejledning i forbindelse med jobsamtale.

–Vi tjekker dit ansættelsesbevis. Vi sikrer ved denne gennemgang, at dit ansættelsesbevis overholder de gældende regler, herunder ret til ferie, løn eller sygedagpenge under sygdom m.v.

–Løntjek. Vi rådgiver dig i forbindelse med lønforhandlinger, eller hvis du er i tvivl om, om du får det rigtige i løn. Du kan også få sammenholdt din løn hos din private arbejdsgiver med en tilsvarende stilling i en kommune eller region.

–Vi kan efter konkret vurdering af din sag stille bisidder til rådighed, hvis du indkaldes til sygefraværssamtaler eller tjenstlige samtaler.

–Vi hjælper dig, hvis du grundet sygdom får behov for hjælp i forbindelse med en sag om sygedagpenge, fleksjob, social pension m.v.

–Vi forhandler din sag med din arbejdsgiver, hvis du afskediges eller bortvises. Hvis der, efter en konkret vurdering, er mulighed for det, forfølger vi din sag ved de civile domstole.

–Hvis du udsættes for diskrimination på grund af køn, alder, handicap m.v. kan vi efter en konkret vurdering forfølge din sag ved Ligebehandlingsnævnet eller ved de civile domstole.

–Hjælp i arbejdsskadesager: Du kan få rådgivning og hjælp i sagsbehandlingen hvis du har været udsat for en arbejdsskade eller har fået en erhvervssygdom. Du kan også få rådgivning om din ret til erstatning fra din arbejdsgiver, hvis du for eksempel har fået en arbejdsskade.

–Hvis din arbejdsgiver går konkurs kan vi på dine vegne fortage anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond og konkursboet. Vi forfølger sagen, indtil den er afsluttet.

Vil du ha’ mere for dit medlemskab?

Faglige selskaber og netværk

Vi har løbende forskellige aktiviteter for vores medlemmer, hvor der udveksles viden, skabes kontakter og prøves idéer af – både regionalt og landsdækkende. Hold derfor øje med vores netværk, arrangementer og det Faglige Selskab for Klinisk Diætetik. Meld gerne ind, hvis vi du synes, at der mangler et netværk eller et tilbud, så vil vi forsøge at hjælpe dig bedst muligt.

Udgivelser

Som medlem modtager du vores fagblad Kost, Ernæring og Sundhed med posten. Du har endvidere mulighed for at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbreve. Du vil så modtage faglige nyheder i din mailboks. Du kan læse om vores nyhedsbreve på vores hjemmeside. Herudover har du som medlem af Kost & Ernæringsforbundet mulighed for at få rabat på en lang række indkøb og forsikringer fx.:

  • Medlemskab af Forbrugsforeningen
  • Fordelagtige forsikringer
  • Rabat på bøger
  • Rabat på rejser
  • Rabat på onlinekurser og meget mere.

Du kan læse om forbundets kontante fordele på vores hjemmeside under Medlemskab.