Problemet skal løses nu

I sommer ændrede staten pludselig flere års praksis for udbetaling af dagpenge til de såkaldte dimittender. Ændringen betød, at a-kasserne ikke længere måtte opfatte tre semestres uddannelse som 18 måneder. Og det gør ondt på blandt andet ernæringshjælpere. De kan nemlig nu ikke få dagpenge før de har arbejdet i 1924 timer – det vil sige et helt års fuldtidsarbejde.

- Beskæftigelsesministeren har indtil nu afvist at gøre noget ved problemet med henvisning til, at vi venter på Dagpengekommissionen. Det gør vi ikke længere, så nu må Jørn Neergaard Larsen sørge for at få løst problemet, opfordrer Ghita Parry. Hun er både formand for Kost & Ernæringsforbundet og for for a-kassen FTF-A. 

De nye regler er en markant forringelse for elever og studerende og står i skarp kontrast til de forventninger, de har til dagpengesystemet, mener hun.  I mere end 30 år har det været gængs praksis at sidestille tre semestre med 18 måneder, så folk, der tager korte uddannelser også får ret til dagpenge, når de er færdige med uddannelsen.

- Det er urimeligt overfor folk, der tager en uddannelse. Det skaber unødig usikkerhed og virker ærlig talt som forskelsbehandling. Derfor håber jeg, at Beskæftigelsesministeren nu træder i karakter og løser problemet, slutter Ghita Parry. 

Kilde