Mestre i mad og sundhed

Fælles identitet

At være mester i mad og sundhed er en fælles identitet, der understreger det ernæringsfaglige virke og samtidig fortæller om at gøre en forskel for folkesundheden.

I Kost og Ernæringsforbundet ønsker vi at skabe et højt omdømme for den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession og kernefaglighed. Her tager professionens identitet udgangspunkt i kernen af fagligheden. En klar professionsidentitet er nødvendigt for at gøre det tydeligt over for omverdenen hvad vi som kost-, ernærings- og sundhedsfaglige, kan og hvilken betydning vores profession har for folkesundheden.

Medlemmerne har en helt central rolle for os og det er gennem jer som medlemmer at vi finder ind til stoltheden og selve kernen i fagligheden. Den stolthed og den faglige identitet, der er så vigtig at få frem, så brugerne og offentligheden kan mærke forskellen.

Mindst en gang i livet

Vi ved, at I som kost-, ernærings- og sundhedsfaglige dagligt udfører et arbejde der berører en bred og mangfoldig gruppe af raske, svækket og syge mennesker i mange forskellige livssituationer og i alle aldre. Det varierer eksempelvis fra hospitalsengeafdelinger, ambulatorier til privatpraktiserende kliniske diætister, sundhedscentre, store centralkøkkener, hvor der produceres mad og måltider til flere tusinde borgere og patienter. Men det kan også være små køkkener i daginstitutioner, lev og bo miljøer for fysisk og psykisk handicappede borgere og patienter, eller en kantine i en virksomhed med få kunder. Borger- og patientgrupperne er således forskellige alt efter, hvilke arbejdspladser I ansættes på. Målgruppen kan variere imellem børn, unge, voksne, ældre samt syge eller raske.

Men alle danskere møder os mindst én gang i livet. Det kan du se illustreret i figuren til højre. Den illustrerer professionens forskellige arbejdspladser samt det borgerunivers, alle professionens forgreninger dagligt er i kontakt med.

De 5 kerneværdier

Vi ved at rigtig mange borgere dagligt bliver berørt af vores arbejde. Og vi er derfor vores ansvar bevidst. Kost-, Ernærings- og Sundhedsfaglige udfører arbejdet ved at trække på en række hovedantagelser. Disse hovedantagelser er forbundet med vaner, værdier, rutiner, erfaringer og normer, hvor de skaber en forståelsesramme for professionen. Ud fra foretaget fokusgruppeinterviews, kan hovedantagelserne samles til fem kerneværdier:

  1. Faglig stolthed,
  2. Borger- og patientorienteret praksis,
  3. Ansvarlighed,
  4. Professionalisme og
  5. Kvalitetsbevidsthed.

Disse fem værdier forener den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession. At være kost-, ernærings- og sundhedsfaglig bliver således sat lig med at udføre arbejdet ud fra disse fem kerneværdier. Der er en forventning om, at I i praksis efterlever disse kerneværdier.