Professionelt værtskab

Professionelt værtskab er en tværfaglig disciplin og et centralt element i forhold til at give brugeren en god måltidsoplevelse.

Værtsskab

Måltider er forskellige. Det er forskelligt hvad vi spiser, hvor vi spiser, hvem vi spiser med og hvilke ritualer, der er tilknyttet måltidet. Vores forventninger til måltidets komposition kan være vidt forskellig. Når vi mødes omkring et måltid i professionelle sammenhænge, skal mange forskellige forventninger forenes – både brugernes, dem der hjælper til under måltidet og dem der har tilberedt maden.

For at opnå et succesfuldt måltid må der være en vært eller værter for måltidet, som på fornemmeste vis, navigerer og guider inden for den ramme, der er sat for måltidet. Værten kan være kost-, ernærings- og sundhedsprofessionel eller anden fagprofessionel med særlig indsigt i mad og måltider. Under tiden kan det være brugeren selv, som sætter rammen for måltidet.

Det vil være forskelligt, hvilken rolle værten eller værterne skal udføre alt efter målgruppens behov og måltidets fysiske udformning.

Rammen for måltidet

Alle, der skal deltage i, eller bidrage til måltidet skal som udgangspunkt være enige om ,hvordan måltidet skal forløbe. Rammerne skal skrives ned i en mad- og måltidspolitik, så den der har ansvaret for måltiderne, har noget at navigere ud fra.

Her er skitseret inspiration til den forudgående diskussion, der skal til for at sætte rammerne. Ved diskussionen skal der være repræsentanter for brugerne, for de professionelle, der er omkring måltidet, og dem der har tilberedt maden.

Inden måltidet

Hvilken funktion og arbejdsopgaver har måltidsværten?

 • Hvor skal der spises?
 • Hvordan skal spiseområdet være indrettet?
 • Skal bordet dækkes?
 • Hvornår skal bordet dækkes?
 • Hvordan skal bordet dækkes?
 • Hvordan skal brugerne orienteres om måltidet f.eks. tid, sted?
 • Hvordan skal brugerne orienteres omkring menu eller sortiment?
 • Skal der være luftet ud?
 • Skal der bydes velkommen?
 • Skal menu præsenteres?
 • Kan placeringen af maden på buffeten guide brugeren til nogle bestemte valg

Ved bordet

Hvilken funktion og arbejdsopgaver har måltidsværten?

 • Skal der være faste pladser?
 • Er der ritualer – bordbøn, knappenål etc.
 • Hvad taler man om?
 • Hvad taler man ikke om?
 • Må professionelle snakke privat sammen under måltidet?
 • Må praktiske detaljer omkring det øvrige arbejde diskuteres under måltidet?
 • Skal maden serveres ellers sendes rundt?
 • Må der uddeles medicin?
 • Må der tages telefon?
 • Må professionelle spise med?
 • Bliver alle ved bordet til måltidet er slut?

Efter måltidet

Hvilken funktion og arbejdsopgaver har måltidsværten?

 • Hvem rydder op?
 • Er der regler for feed back på maden og måltidet?
 • Hvad vil vi opnå med måltidet?
  • Nydelse
  • Mæthed
  • Socialisering
  • Pædagogiske udfordringer
  • Viden om ernæring
  • Viden om hverdagsmad
  • Viden om festmad
  • Viden om sæson
  • Viden om kulinarisk kvalitet
 • Hvor ofte skal måltidspolitikken revideres?