Professionsbachelor i ernæring og sundhed

​Alle semestre er bygget op som tværvidenskabelige undervisningsforløb, hvor fire forskellige videnskabsområder er i spil;

 • Sundhedsvidenskab
 • Naturvidenskab
 • Samfundsvidenskab
 • Humanvidenskab
   

Semesteropdelt undervisning

Undervisningen er opdelt i 7 semestre med en varighed på hver 30 ECTS-point. Studiet består af et fælles første år, hvor de studerende erhverver sig kompetencer i uddannelsens grundlæggende metoder og teorier efterfulgt af 2 studieretninger.  Der undervises i hold og grupper, og i perioder arbejdes der projektorienteret, både gruppevis og individuelt. Der er minimum 30 ECTS-point praktik i løbet af studiet (Klinisk Diætetik 42 ECTS-point).

Fælles første år

Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed, består af et fælles første år for alle studerende, hvor der arbejdes med grundlæggende teorier og metoder, der er relevante uanset, hvilken studieretning og professionsfelt den studerende vælger.

I uddannelsen indgår følgende obligatoriske temaer tilrettelagt på uddannelsens første to år (1-4 semstre):

 • Ernæring, sundhedsfremme og forebyggelse
 • Fødevarer, forbrugeradfærd og ledelse
 • Metode og formidling
 • For studieretningen Sundhedsfremme og diætetik: Behandling og intervention i et formidlende perspektiv
 • For studieretningen Fødevarer og ledelse: Organisation, ledelse og produktion

Studieretning

Studieretningerne består af obligatoriske fag, der knytter sig til retningen og af valgfag samt et bachelorprojekt.

 1. Fødevarer og Ledelse, der tilrettelægges inden for mad, måltider og fødevarer samt ledelse og konceptudvikling.
 2. Sundhedsfremme og Diætetik, der tilrettelægges inden for sundhedsfremme, forebyggelse og diætbehandling. Studieretningen tilrettelægges med to toninger, hvoraf den studerende vælger én af følgende: Sundhedsfremme og Forebyggelse eller Klinisk Diætetik.

Praktik

Der indgår en professionsrettet praktik, hvor de studerende beskæftiger sig med det valgte fagområde. For specialet Klinisk diætetik er praktikken forlænget, og efter uddannelsen søges autorisation.

Bachelorprojekt

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt inden for den enkelte studieretning.

Efter og videreuddannelse

Der er muligheder for at efter og videreuddanne sig på kandidatniveau i fx Integrerede fødevarestudier (Integreted Food studies) eller Ernæringsfaglig diplomuddannelse.

SU

Du kan søge SU på uddannelsen.