Projektmidler FaKD

Som noget nyt fra 2019 og frem har FaKD valgt at afsætte 100.000 kr. årligt til ét eller flere udvalgte projekter. Med projektmidlerne ønsker FaKD at bidrage til at styrke de kliniske diætisters mulighed for at udvikle den diætetiske praksis og deres jobmuligheder igennem faglige, sociale, uddannelses- og forskningsmæssige projekter. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsperioden løber fra d. 1. august 2019 til d. 30. september 2019. FaKDs bestyrelse vil vurdere, hvorvidt et projekt skal tildeles projektmidler i perioden d. 1. oktober 2019 til d. 1. november 2019. 

Det offentliggøres hvilke(t) projekt(er) FaKD ønsker at støtte i løbet af november 2019 og de(n) projektansvarlige vil få direkte besked pr. mail. Herefter offentliggøres navn(ene) på projektet på FaKDs Facebook-side og hjemmeside.

Prioritering

FaKD vil i vurderingen af de modtagne ansøgninger lægge vægt på følgende; hvilke projekter, der kan skabe værdi for professionen, både i forhold til, hvorvidt projektet bidrager med ny viden og redskaber til den daglige praksis, men i høj grad også, hvilke projekter, der poten- tielt kan føre til øget beskæftigelse for kliniske diætister.
Større projekter prioriteres ikke nødvendigvis højere end mindre projekter – deres relevans og fremtidsperspektiv er i højere grad vigtigt.

Krav

Minimum én af de projektansvarlige skal være medlem af Fagligt selskab af Kliniske Diætister. Ved forskningsprojekter skal der desuden indsendes min. én artikel til mulig publikation i et relevant videnskabeligt tidsskrift, og FaKD skal angives som bidragsyder. Efter projektets afslutning skal der yderligere udarbejdes en artikel til fagbladet Diætisten samt et oplæg på FaKD’s næstkommende årsmøde mhp. at orientere øvrige FaKD-medlemmer om projektets forløb, resultater, og hvad projektmidlerne er blevet anvendt til. Herudover forventes det, at den projektansvarlige indsender min. ét abstract til en international ernæringskongres, fx EFAD, ESPEN eller lignende kongres det nærværende år, såfremt projektet er relevant herfor. Projekter skal også her præsenteres med FaKD som bidragsyder.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema inkl. resumé samt vedlægge projektbeskrivelse og budget, som beskrevet i vejledningen ”Ansøgningsprocedure for projektmidler hos FaKD”, som findes herunder. Såfremt dette ikke er medsendt, vil projektet blive afvist.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til det ovenstående bedes du kontakte bestyrelsesmedlem Christian Antoniussen på ca@diaetist.dk 

Information om projektmidler

Ansøgningsprocedure for projektmidler

Bilag 2