Projektmidler FaKD 2020

FaKD uddeler årligt 100.000 kr. til hhv. ét eller flere udvalgte projekter.

Med projektmidlerne ønsker FaKD at styrke de kliniske diætisters mulighed for at være medvirkende til at udvikle den diætetiske praksis og de kliniske diætisters jobmuligheder igennem faglige, sociale, uddannelses- og forskningsmæssige projekter.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsperioden forløber fra d. 1. september 2020 til d. 31. oktober 2020. FaKDs bestyrelse vil vurdere, hvorvidt et projekt skal tildeles projektmidler i perioden d. 1. november 2020 til d. 16. november 2020.

Offentliggørelse

Det offentliggøres hvilke(t) projekt(er) FaKD ønsker at støtte, efter d. 16. november 2020 og de(n) projektansvarlige vil få direkte besked pr. mail. Herefter offentliggøres navn(ene) på projektet på FaKDs facebook-side og hjemmeside.

Prioritering

FaKD vil i vurderingen af de modtagne ansøgninger lægge vægt på følgende; hvilke projekter kan skabe værdi for professionen, både i forhold til hvorvidt projektet bidrager med ny viden og redskaber til den daglige praksis, men i høj grad også, hvilke projekter, der potentielt kan føre til øget beskæftigelse for kliniske diætister.  

Større projekter prioriteres ikke nødvendigvis højere end mindre projekter – projektets relevans og fremtidsperspektiv er i højere grad vigtigt.

Krav

Minimum én af de projektansvarlige skal være medlem af Det Faglige Selskab af Kliniske Diætister. Ved forskningsprojekter skal der desuden indsendes min. én artikel til mulig publikation i et relevant videnskabeligt tidsskrift hvor FaKD skal angives som bidragsyder.

Efter projektets afslutning, eller efter nærmere aftalt tidspunkt, skal der yderligere udarbejdes en artikel til Diætisten samt et oplæg på FaKDs årsmøde mhp. at orientere øvrige FaKD medlemmer om projektets forløb, resultater, og hvad projektmidlerne er blevet anvendt til.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema inkl. resumé samt vedlægge projektbeskrivelse og budget, som beskrevet i vejledningen ”Ansøgningsprocedure for projektmidler hos FaKD” som findes på Kost og Ernæringsforbundets hjemmeside. Såfremt ansøgningsskemaet inkl. relevante bilag ikke er medsendt, vil projektet blive afvist.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til det ovenstående bedes du kontakte bestyrelsesmedlem Louise Rasmussen lr@diaetist.dk.