Psykisk arbejdsmiljø og forandringer

Forandringer er en del af hverdagen for mange kost- og ernæringsfagligt ansatte. Det handler især om omstruktureringer, forøget arbejdsmængde og lavere normeringer. Den nyligt gennemførte undersøgelse af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø viser, at 1/3 af alle medlemmer inden for de sidste 2 år har været udsat for alle tre typer af forandringer.

Derfor kan det være en god idé at søge inspiration og hjælp i den nye pjece ”Et godt psykisk arbejdsmiljø – når der sker forandringer på arbejdspladsen”, der er udarbejdet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

I pjecen kan du læse 22 anbefalinger om vigtigheden af at inddrage det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne. Anbefalingerne er opdelt i fire overordnede temaer:

  • På forkant med forandringerne
  • Inddragelse af medarbejderne
  • Kommunikation i hele forandringsprocessen
  • Støtte og kompetencer

Du kan læse pjecen her