Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Undersøgelse af arbejdsmiljøet

Kost & Ernæringsforbundet har undersøgt det psykiske arbejdsmiljø blandt medlemmerne. Undersøgelsen er en del af en større undersøgelse i FTF, der omfatter alle FTF’s medlemsgrupper.

Udsat område

Utrygheden i arbejdet er mærkbart større hos kost- og ernæringsfaglige end hos andre faggrupper i FTF.  Det kan ifølge undersøgelsen skyldes, at mange udfører arbejdsopgaver, som i en længere periode har været udsat for nedskæringer og udliciteringer.

Det påvirker arbejdsmiljøet i negativ retning f.eks. i form at færre medarbejdere, øget arbejdsmængde og omstruktureringer.

Forandringerne er negative

Når forandringer opleves negativt kan det kædes sammen med, at medarbejderne ikke mener, at forandringerne håndteres godt nok. En tredjedel siger, de er tilfredse med den måde forandringerne er håndteret på. Og det betegnes i rapporten som en beskeden tilfredshed.

Ringe indflydelse

Når forandringerne opleves som negative, kan det skyldes, at medarbejderne ikke mener, de har haft indflydelse på forandringerne. 45 procent giver udtryk for, at de er meget lidt tilfredse med den indflydelse, de har haft på forandringerne, der opleves som øget arbejdspres, ringere mulighed for at levere kvalitet og svækket tillid til ledelsen.

Ingen konflikt mellem arbejde og familie

Sammenholdt med øvrige grupper i FTF oplever kost- og ernæringsfaglige lavere krav til arbejdet, men øgede krav til arbejdstempo.

Kost- og ernæringsfaglige oplever ikke i samme grad som andre konflikt mellem arbejdsliv og familieliv.

 

Læs flere nyheder

Kilde