Pulje på 3,3 mio. kr. til at reducere madspild

Der er i 2017 afsat 3,3 mio. kr. til puljen til gennemførelse af projekter om reduktion af madspild, herunder formidlings- og nudgingaktiviteter. Der kan ansøges om mellem 40.000 og 500.000 kr. i tilskud per projekt.

Hvem kan søge?

Danske virksomheder, myndigheder, institutioner og organisationer, der vil gennemføre projekter og aktiviteter, der bidrager til at reducere madspildet i hele værdikæden for fødevarer, kan søge om tilskud.

Ansøgningsfrist

Fristen er tirsdag den 5. september 2017, kl. 12.00.