Råd om ansættelse i det private

Hvis du får tilbudt et job i det private, skal du sikre dig en god kontrakt. Det er bedst, at du har en underskrevet kontrakt inden du begynder i jobbet, så du kender dine vilkår fuldt ud.

Dækket af en overenskomst?

Du skal være opmærksom på, om du i jobbet er omfattet af en overenskomst, virksomhedsaftale eller tiltrædelsesaftale. Det kan nemlig betyde, at løn og ansættelsesvilkår er bestemt på forhånd. Selvom løn og vilkår er aftalt, har du stadig mulighed for at forhandle dig til en bedre løn og/ eller ansættelsesvilkår.

Ingen overenskomst?

Hvis jobbet ikke er overenskomstdækket, kan du i lønforhandlingen se løn og vilkår som en samlet pakke. Er det svært at komme igennem med en højere månedsløn, kan du i stedet forsøge at forhandle noget andet hjem. Det kan være ekstra feriedage eller en højere arbejdsgiverbetalt pensionssats.

Den samlede pakke

Den samlede lønpakke består af mange dele, som du skal være opmærksom på:

 1. Størrelsen på din timeløn/månedsløn
 2. Er lønnen baseret på en fast ugentlig arbejdstid, og er der særskilt betaling/afspadsering ved overarbejde - eller er lønnen baseret på en ikke-øvre arbejdstid?
 3. Er tillæg for arbejde på en aften, weekend eller helligdag en del af lønnen?
 4. Er arbejdstiden inklusiv eller eksklusiv frokostpause?
 5. Bliver du omfattet af en frokostordning?
 6. Indbetaler din arbejdsgiver pensionsbidrag? I givet fald: Hvad er størrelsen på den sats, arbejdergiver betaler til din pension?
 7. Får du løn, hvis du holder flere feriedage end ferielovens fem uger?
 8. Kan du få et højere ferietillæg end ferielovens 1 % (Kun relevant, hvis du er månedslønnet og således får løn under ferie)?
 9. Er du berettiget til løn under sygdom?
 10. Får du løn under dit barns første sygedage?
 11. Får du løn under barsel – og hvor længe?
 12. Er du omfattet af en sundhedsforsikring?
 13. Er du omfattet af en bonusordning/resultatløn?
 14. Får du fri arbejdsbeklædning og sko eller tillæg for brug af eget tøj og sko (kun relevant ved ansættelse i køkkenproduktion)?
 15. Får du fri mobil og internet-adgang i hjemmet (du skal i så fald svare skat af værdien)?
 16. Får du mulighed for kompetenceudvikling og videreuddannelse? (Find relevante uddannelser her)
 17. Får du andre goder som avisabonnement, erhvervskort til offentlig transport til/fra arbejde, betalte medlemsskaber eller andet?

Du skal have et ansættelsesbevis

Ifølge ansættelsesbevisloven skal din arbejdsgiver give dig et skriftligt ansættelsesbevis senest en måned efter, at du er begyndt i jobbet. Husk, at det bedste er, at alle vilkårene er aftalt inden du begynder i jobbet (se ovenfor).

Ansættelsesbevisloven finder du her.

Hvad skal ansættelsesbeviset indeholde?

Ansættelsesbeviset skal ifølge loven indeholde alle væsentlige vilkår for ansættelsen. Det betyder, at det som minimum skal indeholde:

 1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtageres titel, rang, stilling eller jobkategori
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbegrænset stilling
 6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 7. Varighed af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler
 8. Løn med tillæg og andre løndele, eksempelvis pension og tillæg
 9. Lønmodtagerens arbejdstid
 10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der bestemmer ansættelsesforholdet

Derudover skal ansættelsesbeviset indeholde øvrige væsentlige forhold, der kan have betydning for dig. Hvis du eksempelvis kun skal arbejde på bestemte tidspunkter på dagen, ikke skal arbejde i weekender, eller der skal tages specielle hensyn til dig, så sørg for, at det bliver skrevet ind i din kontrakt.

Find vores kommenterede skabelon til et ansættelsesbevis her.

Inden du skriver under - send kontrakten til os

Kost & Ernæringsforbundet anbefaler, at du indsender din ansættelseskontrakt til gennemsyn i forbundet, inden du underskriver den. Send kontrakten her.