Realkompetence

Vidensplatformen skal inspirere til udvikling og styrkelse af arbejdet med RKV i uddannelserne gennem klare procedurer og metoder i institutionerne og gennemsigtighed, troværdighed og kvalitet i arbejdet med RKV.

Platformen giver mulighed for koordinering mellem institutionerne samt debat og erfaringsud-veksling om arbejdet med RKV.
Vidensplatformen er tænkt som rammen om og stedet for information, debat og erfaringsudveksling om RKV.

Det er Uddannelsesministeriet (FIVU) der har givet NVR opgaven med at udarbejde platformen, og det er aftalt, at NVR opdaterer den til og med 2015.