Redskaber til karriereplanlægning

STARK er navnet på en metode til at vælge job og karriere

Metoden tager afsæt i en opfordring til at hente forskellige positive situationer fra dit arbejdsliv frem fra hukommelsen og genfortælle dem for dig selv. Ideen er at minde dig om, hvad der giver dig arbejdsglæde og bruge dine erfaringer til at tegne et billede af dit ønskejob.

Du kan hente STARK metoden her

 

HANDLINGSPLANEN omsætter dine overvejelser til konkrete handlinger

For at sætte skub i dine overvejelser og planer for dit næste karriereskridt, kan du lave en handlingsplan. Handlingsplanen skal vise dig, hvad du vil gøre, hvorfor, med hvem, hvordan og hvornår. På den måde forpligter du dig selv til at omsætte dine overvejelser til handlinger og få mere struktur på dine overvejelser om karriere og evt. jobskifte.

Du finder et skema til en handlingsplan her

 

MINE KOMPETENCER hjælper dig til at finde frem til dine kompetencer   

En lang liste over kompetencer, faglige, sociale og personlige (fra folderen Min profil) kan gøre dig mere skarp på, hvilke kompetencer du særligt trækker på i løsningen af forskellige typer arbejdsopgaver. Når du kender dine egne kompetencer godt, kan du bedre udnytte dem og reklamere for dem f.eks. i en jobansøgning. Du vil måske også opdage, at der er kompetencer, du mangler og må finde ud af at skaffe dig.

Hent oversigten over kompetencer her