Reform kræver mad i skolen

Flere skolekøkkener

Den nye skolereform  skal give skolen et kvalitetsløft og øge elevernes handlekompetencer. Men mere undervisning kræver mere energi. Det får en gruppe professorer og pædagoger i mad og dannelse til i Politiken (den 9. januar), at udtrykke håb om at skolereformen vil blive anledningen til, at der etableres produktionskøkkener og sunde madordninger på alle skoler.

Bedre trivsel

Undervisningsminister, Christine Antorini, har selv tidligere talt for skolemad. F.eks. da hun i fagbladet forbindelse med i sit forslag til Ny Nordisk Skole gav udtryk for, at skolemad er en af de mange ting, der kan gøre en forskel for, hvordan børn trives i deres dagligdag, og hvordan de klarer sig i skolerne.

Her opfordrede hun samtidigt kost- og ernæringsfaglige til at være med til at sikre sund og spændende mad til eleverne.

Med i madlavningen

Et af forslagene i skolereformen er aktivitetstimer. De skal være spændende, støtte fagene, kombinere leg og læring og bidrage til elevernes personlige og sociale udvikling. Mål, der kan opfyldes ved  at inddrage eleverne i skolernes madordninger. Og samtidig bidrage til at gøre dem kompetente til at tage ansvar for deres egen sundhed.

Kilde