Kontakt

Mad- og måltidskonsulentKaren Leth

T: 3163 6606
E: kdl@kost.dk

Regeringens plan og støtte til omlægning

Køkkenernes øgede efterspørgsel efter økologiske råvarer skal bidrage til en fordobling af det økologiske landbrugsareal – der aktuelt er på syv procent. Fødevareministeren forventer desuden, at omstillingen vil betyde mindre madspild, mere fokus på kvaliteten og sundere mad.

Regeringens økologiske handlingsplan:

Tryksag: Økologisk Handlingsplan 2020

 

Penge til omlægning

Regeringen har afsat en pulje på 58 mio. kroner til at fortsætte det økologiske omlægningsprojekt i 2015-2018. Pengene er øremærket til uddannelse og rådgivning i forbindelse med omlægningen. Ikke til drift. Pengene kan ikke søges af det enkelte køkken, kommunen eller regionen, men skal søges gennem en privat projektpartner, der samtidig er den, der står for rådgivning af institutionerne.

En projektpartner kan være en virksomhed, en brancheorganisation eller producentsammenslutning. Det kan også være en omlægningsrådgiver.

Kost & Ernæringsforbundet som projektpartner

Kost & Ernæringsforbundet er med i Øko++, der aktuelt er projektpartner for 185 køkkener fordelt på seks kommuner og fire sygehuse, der har fået tilsagn om støtte til uddannelse og rådgivning.

På fødevareministeriets hjemmeside findes en guide til tilskudsordningen. Guide til fødevareministeriets tilskudsordning målrettet offentlige køkkener:

www.naturerhverv.fvm.dk – søg økologi og folder om tilskud