Region Hovedstaden

Formand

Din regionsformand hedder Marianne Vilsbøll Jacobsen. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. Regionerne ledes af bestyrelser på seks medlemmer. Du møder dem her:

Marianne Vilsbøll Jacobsen
Regionsformand
26 20 25 73 | mja@kost.dk

Våbenstedvej 93
2730 Herlev
 

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FTF-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

 

 

Næstformand

Annette Kræmer, Administrativ koordinator
Køkken Ballerup
20 32 92 99 | seerupkraemer@dbmail.dk
 

Regionsbestyrelsesmedlemmer

Winnie Simonsen, Kostfaglig eneansvarlig
Børnehuset Gullfossgade
26 46 33 04 | winand3304@gmail.com

Lena Jensen, Indkøbsansvarlig
Hjortespring Omsorgscenter
26 52 62 89 | lena88@live.dk

Jeanet Vollandt Paaske, Kostfaglig eneansvarlig
Gladsaxe Kommune
30 28 72 07 | neapaa@gladsaxe.dk

Elev-/studerenderepræsentant
Sidsel Nørgaard, Studerende
60 11 82 29 | sille_11_@hotmail.com

Suppleant til regionsbestyrelsen
Mette Theil, Klinisk diætist
Frederiksberg/Bispebjerg Hospital
26 85 59 78 | mp@diaetist.dk

Suppleant til elev-/studerendeposten
Ingen pt.