Region Hovedstaden

Formand

Din regionsformand hedder Alice Linning. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. Regionerne ledes af bestyrelser på seks medlemmer. Du møder dem her:

Alice Linning
Regionsformand
23 37 86 74 | all@kost.dk

Kornvænget 205
3600 Frederikssund
 

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FTF-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

 

 

Næstformand

Marianne Vilsbøll Jacobsen, Ledende økonoma
Plejecentret Strandmarkshave
26 20 25 73 | mvj@hvidovre.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Bettina Bøgelund Hansen, Ernæringsassistent 
Æblehaven
27 13 87 01 | bboegelundhansen@gmail.com

Winnie Simonsen, Kostfaglig eneansvarlig
Gullfossgade Raketterne
26 46 33 04 | winand3304@gmail.com

Torben Sørensen, Ernæringsassistent
Rigshospitalet
60 68 41 73 | torben.michael.kold.soerensen@regionh.dk

Elev-/studerenderepræsentant
Sidsel Nørgaard, Studerende
60 11 82 29 | sille_11_@hotmail.com

Suppleant til bestyrelsen
Ingen pt.

Suppleant til elev-/studerendeposten
Ingen pt.