Region Midtjylland

Formand

Din regionsformand hedder Jette Nielsen. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. Regionerne ledes af bestyrelser på seks medlemmer. Du møder dem her:

Jette Nielsen
Regionsformand
23 37 90 84 | jni@kost.dk

Regionskontor:
Marienlystvej 14, Virklund
8600 Silkeborg

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FTF-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

 

 

Næstformand

Brian Glenn Pedersen, Site manager
ISS
24 44 0411 | karmarkvej9@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Conni Kjærgaard, Økonoma
23 45 17 30 | bcel@fibermail.dk

Annemette Jacobsen, Ernæringsassistent
Virklund Plejecenter
20 66 96 76 | AVJ@silkeborg.dk

Linda Møldrup, Ernæringsassistent
Klovenhøj Centret
22 79 15 87 | lindamoldrup@live.dk

Elev-/studerenderepræsentant
Ingen pt.

Suppleanter til bestyrelsen

Jette Bilberg Kristensen, Ernæringsassistent
Herning Madservice, Centralkøkkenet Aulum
30 11 64 04 | jjkr41@hotmail.com

Pia Kobberholm, Ernæringassistent
Fødevarestyrelsen
23 42 91 36 | piakobberholm@gmail.com

Berit Dahl, Produktionsleder
Regionshospitalet Randers
60 21 10 83 | beritgudrundahl@gmail.com

Suppleanter til elev-/studerendeposten
Ingen pt.