Region Midtjylland

Formand

Din regionsformand hedder Jette Nielsen. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. Regionerne ledes af bestyrelser på seks medlemmer. Du møder dem her:

Jette Nielsen
Regionsformand
23 37 90 84 | jni@kost.dk

Regionskontor:
Marienlystvej 14, Virklund
8600 Silkeborg

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FTF-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

 

 

Næstformand

Conni Kjærgaard, Faglig Leder
23 45 17 30 | bcel@fibermail.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Annemette Jacobsen, Ernæringsassistent
Virklund Plejecenter
20 66 96 76 | AVJ@silkeborg.dk

Pia Kobberholm, Ernæringassistent
Århus Universitetshospital
23 42 91 36, piakobberholm@gmail.com

Berit Dahl, Produktionsleder
Regionshospitalet Randers
60 21 10 83 | beritgudrundahl@gmail.com

Elev-/studerenderepræsentant
Linda Møldrup, Ernæringsassistentelev
Brædstrup Sundhedscenter 
22 79 15 87 | lindamoldrup@live.dk

Suppleanter til bestyrelsen
Brian Glenn Pedersen, Kostfaglig eneansvarlig
Område Skanderborgvej, 2-Kløveren
24 44 0411 | karmarkvej9@gmail.com

Jette Bilberg Kristensen, Ernæringsassistent
Herning Madservice, Centralkøkkenet Aulum
30 11 64 04 | jjkr41@hotmail.com

Suppleanter til elev-/studerendeposten
Heidi Kyhn, Studerende
28 55 71 13 | heidi.kyhn.nielsen@gmail.com