Log ind og få medlemsfordele

Region Midtjylland

Formand

Din regionsformand hedder Jette Nielsen. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. Regionerne ledes af bestyrelser på seks medlemmer. Du møder dem her:

Jette Nielsen
Regionsformand
23 37 90 84jni@kost.dk

Regionskontor:
Marienlystvej 14, Virklund
8600 Silkeborg

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FTF-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg forhandler løn for ansatte på daginstitutionsområdet, og jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

 

 

Næstformand

Conni Kjærgaard, Faglig Leder
23 45 17 30bcel@fibermail.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Annemette Jacobsen, Ernæringsassistent
Virklund Plejecenter
20 66 96 76AVJ@silkeborg.dk

Pia Kobberholm, Ernæringassistent
Århus Universitetshospital
23 42 91 36piakobberholm@gmail.com

Nikolaj Rosenkilde Kølbæk, Ernæringsassistent
Herning Madservice
27 58 29 49nikolaj.koelbaek@gmail.com

Elev-/studerenderepræsentant
Linda Møldrup, Ernæringsassistentelev
Brædstrup Sundhedscenter 
22 79 15 87lindamoldrup@live.dk

Suppleanter til bestyrelsen
Berit Dahl, Produktionsleder
Regionshospitalet Randers
60 21 10 83beritgudrundahl@gmail.com

Suppleanter til elev-/studerendeposten
Heidi Kyhn, Studerende
28 55 71 13heidi.kyhn.nielsen@gmail.com