Region Nordjylland

Formand

Din regionsformand hedder Marian Aagaard. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. Regionerne ledes af bestyrelser på seks medlemmer. Du møder dem her:

Marian Aagaard
21 34 20 63 | maa@kost.dk

Regionskontor:
Sofiendalsvej 3
9200 Aalborg SV

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FTF-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

 

Regionsbestyrelse

Næstformand
Mette Brogaard Lohse, Ernæringsassistent
Nordjysk Mad I/S Brønderslev
4041 6692 | m.lohse@rn.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Gitte Vangsø, Kantineleder, 
Forsyningsvirksomhederne
61 33 14 30 | gitte.vangsoe@aalborg.dk

Pia Bjerregaard Lumholdt, Ernæringsassistent
27 50 05 80 | pia@lumholdt.dk

Agnethe Kær Jacobsen, Teamkoordinator
Sygehus Vendsyssel i Hjørring
61 28 46 07 | agkj@rn.dk

Elev-/studerenderepræsentant
Vakant

Suppleanter til bestyrelsen

Lene Ditte Nielsen, Ernæringsassistent
Køkkenområdet Hjørring
61 66 90 46 | lene.ditte.nielsen@hjoerring.dk

Jane Kristensen, Kostfaglig eneansvarlig
Dagtilbud Rold Skov
23 27 99 11 | jane-kristensen@sol.dk