Region Sjælland

Formand

Din regionsformand hedder Rikke Kristensen. Alle regioner har valgte fuldtidsformænd, der også er med i forbundets hovedbestyrelse. Regionerne ledes af bestyrelser på seks medlemmer. Du møder dem her:

Rikke Kristensen
23 37 85 07 | rik@kost.dk

Regionskontor:
c/o CELF
Kringelborg Alle 7
4800 Nykøbing F.

Hvad laver din regionsformand?

Min overordnede opgave er at kæmpe for de bedste vilkår for professionen og jer medlemmer. Derfor overvåger jeg den regionale og kommunale udvikling, og prøver at påvirke den gennem en aktiv presseindsats i lokale medier og dialog med politikere. Jeg deltager i relevante fora, hvor jeg repræsenterer forbundet (f.eks. uddannelsesudvalg, FTF-regioner, det lokale Sundhedskartel).

Min opgave er også at rekruttere nye medlemmer og arrangere kurser, medlemsmøder og arbejdspladsbesøg og stormøder for tillidsrepræsentanterne.

Jeg har en aktiv rolle i forbindelse med forandringer på arbejdspladsen. Du kan bruge mig til bisidder, hvis du ikke har en tillidsrepræsentant.

Mine tætteste samarbejdspartnere er jer medlemmer.

 

Regionsbestyrelse

Næstformand
Helle Christensen, Klinisk diætist
Helle C
51 60 71 33 | hellec@hellec.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Berit Vestergaard, Økonoma
Filadelfia
26 74 98 23 | bov@filadelfia.dk

Susie Pedersen, økonoma
Koncernservice, Slagelse Sygehus
23 68 14 11 | susie.susiepedersen@gmail.com

Hanne Kirsten Bach, produktionsassistent
Koncernservice, Holbæk Sygehus
26 60 71 13 | hakh@regionsjaelland.dk

Elev-/studerenderepræsentant
Line Christensen, Ernæringsassistent
61 73 72 62 | line.christensen@outlook.dk

Suppleant til elev-/studerendeposten
Tina Beckmann, Studerende
22 31 72 59 | tina.beckmann@hotmail.com