Regionformændenes løn

Ingen ekstra honorarer til regionsformændene

Forbundets kongres besluttede i maj 2010, at det fremover er bestemt i vedtægterne, at politisk ansattes honorar tilfalder forbundet. Det betyder, at hvis en regionsformænd får et honorar i kraft af sin position som politisk valgt i forbundet, tilfalder honoraret forbundets kasse.

Kongressen fastsætter regionsformændenes løn

Kost & Ernæringsforbundets kongres besluttede i maj 2010, at det er kongressen – dvs. forbundets øverste myndighed – som fastsætter regionsformændenes løn og fratrædelsesvilkår. Tidligere har det været en opgave for hovedbestyrelsen.

Månedsløn på ca. 40.000 kr.

I maj 2010 besluttede kongressen, at regionsformændene indplaceres på L 12 på Sundhedskartellets lederlønskala på KL-området. Med beslutningen har kongressen bl.a. sikret gennemsigtighed og genkendelighed, idet regionsformændene nu er indplaceret på Sundhedskartellets lederlønskala.

Kongressen har også fundet et lønniveau, der sikrer, at regionsformændenes løn matcher deres opgaveløsning og -portefølje.

Noget af det, regionsformændene beskæftiger sig med, er at ”sparke døre ind” og synliggøre forbundet lokalt og regionalt, medvirke til at rekruttere og fastholde medlemmer samt at skabe resultater til medlemmerne inden for de tre strategiske indsatsområder løn, fag og arbejdsmarked.

Regionsformændenes månedsløn er på ca. 40.000 kr. (niveau 1. april 2018). Derudover er der aftalt en pensionsordning på 13,53 procent og en feriegodtgørelse på 2,3 procent. Dog har de regionsformænd, der blev valgt tilbage i 2007 en personlig ordning på 16,58 procent, som skulle modsvarer den personlige ordning for visse ledere, der er beskrevet i overenskomsten mellem KL og Kost & Ernæringsforbundet.

Øvrige løndele

Regionsformændenes løn mv. reguleres med de generelle stigninger i overensstemmelse med aftale mellem KL og Sundhedskartellet om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde.

Kongressen i maj 2010 besluttede også, at de midler, der afsættes til lokal lederløn i KL og Sundhedskartellets aftale om lokal løndannelse, automatisk udmøntes til den enkelte regionsformand, eventuelt til kompetenceudvikling. Regionsformændene får stillet forskellige arbejdsredskaber til rådighed. Det drejer sig om telefon og en mobiltelefon, en pc og en printer plus en avis.

Fratrædelsesvilkår som i Funktionærloven

Kongressen besluttede i maj 2010, at regionsformændenes fratrædelsesvilkår følger Funktionærlovens bestemmelser om opsigelse. Bestemmelserne træder i kraft, hvis en regionsformand genopstiller ved et ordinært valg og ikke bliver valgt, hvis hun rammes af sygdom eller en ulykke, som varigt nedsætter erhvervsevnen med 2/3 eller mere, eller hvis hun får frataget sit politiske hverv.

De politisk valgtes fratrædelsesvilkår, blev på kongressen 2013 præciseret - du kan læse de opdaterede fratrædelsesvilkår HER