Regionsformandens honorar, Færøerne

Honoraret til forbundets regionsformand, Region Færøerne

Honorarets størrelse svarer til 1/5 af L12 på Sundhedskartellets lederlønskala. Værdien af løntrinnet inkl. pension og særlig feriegodtgørelse betales som honorar, som er 8.855,37 kr. pr. måned (1. april 2018- niveau). Honoraret er hverken pensions- eller ferieberettiget. Honoraret gives for at løse opgaver i mindre omfang, der ligner dem, som regionsformænd i Danmark løser, herunder interessevaretagelse og bisidderopgaver, og der påhviler regionsformanden en del opgaver i relation til politisk interessevaretagelse og overenskomstforhandlinger.Region