Regler for jul og nytår

Jule- og nytårsdagene ser i år sådan ud:

 • torsdag d. 24. december
 • fredag d. 25. december
 • lørdag d. 26. december
 • torsdag d. 31. december
 • fredag d. 1. januar

OBS Anden juledag er i år en lørdag

Arbejdstiden nedskrives selvom du ikke arbejder lørdag

Selv om du aldrig arbejder om lørdagen, skal din arbejdstid stadig nedskrives, da det kun er, når en søgnehelligdag falder på en søndag, at der ikke sker nedskrivning. Da anden juledag i år er en lørdag, skal din arbejdstid altså nedskrives, uanset om du arbejder lørdag eller ej.
Skal du arbejde en helligdag får du et arbejdstidsbestemt tillæg på 50 procent af timelønnen.

Dette er gældende for dig, som arbejder i enten en kommune eller en region.

Nedenfor kan du læse, hvilke regler der gælder indenfor dit ansættelsesområde.

* FKKA-området omfatter kommunerne i det gl. Københavns amt (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, Ledøje-Smørum, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk, Værløse) samt Birkerød (nu en del af Rudersdal kommune), Farum (nu en del af Furesø kommune) og Hørsholm kommuner i det gamle Frederiksborg amt.

For ansatte i kommuner

Ansat i kommune

For ansatte i kommuner gælder følgende regler:

24/12 Ligestilles med søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse.
31/12

Du har i størst mulig omfang ret til frihed, uden at normaltejnesten omlægges i tiden fra kl. 12.00 til kl. 24.00.
 

 1. Vælger du at holde en feriedag 31/12 tæller den dag som ferie.
 2. Er du på arbejde 31/12 på normal arbejdstid, fra f.eks. kl. 07. 00 til 14.30 får du fra kl. 12.00 til 14.30 søndagsbetaling.

Er der planlagt en afspadseringsdag den 31/12 (samme tidsrum som eks. 2) bruger du af din afspadsering konto fra kl. 07.00 til 12.00 og resten af dagen har du fri.

Søgnehelligdage:
25/12, 26/12 og d. 1/1
 Søgnehelligdage er en helligdag der ikke falder på en søndag. Hvis en søgnehelligdag falder på en søndag, får du søndagsbetaling.
Skal du arbejde en helligdag får du 50 % af timelønnen. Derudover skal du have en erstatningsfridag, da din normaltjeneste skal nedskrives i perioden svarende til din ansættelsesgrad. Dette gælder dog ikke hvis søgnehelligdagen falder på en søndag.

For ansatte i FKKA*-kommuner + Frederiksberg Kommune

Ansat i FKKA* -kommune + Frederiksberg Kommune

For ansatte i FKKA* -kommuner gælder følgende regler:

24/12 Ligestilles med søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse.
31/12

Du har i størst mulig omfang ret til frihed, uden at normaltejnesten omlægges i tiden fra kl. 12.00 til kl. 24.00.
 

 1. Vælger du at holde en feriedag 31/12 tæller den dag som ferie.
 2. Er du på arbejde 31/12 på normal arbejdstid, fra f.eks. kl. 07. 00 til 14.30 får du fra kl. 12.00 til 14.30 søndagsbetaling.

Er der planlagt en afspadseringsdag den 31/12 (samme tidsrum som eks. 2) bruger du af din afspadsering konto fra kl. 07.00 til 12.00 og resten af dagen har du fri.

 

Søgnehelligdage:
25/12, 26/12 og d. 1/1
Er helligdage der ikke falder på en søndag. Hvis en søgnehelligdag falder på en søndag, får du søndagsbetaling.  Skal du arbejde en helligdag, får du 50 % af timelønnen. Derudover skal du have en erstatningsfridag, da din normaltjeneste skal nedskrives i perioden svarende til din ansættelsesgrad. Dette gælder dog ikke hvis søgnehelligdagen falder på en søndag. 

 

* FKKA-området omfatter kommunerne i det gl. Københavns amt (Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Ishøj, Ledøje-Smørum, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk, Værløse) samt Birkerød (nu en del af Rudersdal kommune), Farum (nu en del af Furesø kommune) og Hørsholm kommuner i det gamle Frederiksborg amt.

For ansatte i Københavns Kommune

Ansat i Københavns Kommune

For ansatte i Københavns Kommune gælder følgende regler:

24/12

Ligestilles med søgnehelligdag fra dagstjenestens begyndelse.

31/12

Er en normal tjenestedag og der betales aftenstillæg fra kl. 17.00.

Søgnehelligdage:
25/12, 26/12 og d. 1/1

Søgnehelligdage er helligdage, der ikke falder på en søndag.

Hvis en søgnehelligdag falder på en søndag, får du søndagsbetaling. 

Skal du arbejde en helligdag, får du 50 % af timelønnen. Derudover skal du have en erstatningsfridag, da din normaltjeneste skal nedskrives i perioden svarende til din ansættelsesgrad. Dette gælder dog ikke, hvis søgnehelligdagen falder på en søndag. 

For ansatte i Regionen

Ansat i Regionen

For ansatte i Regionen gælder følgende regler:

24/12 Ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. Såfremt der planlægges tjeneste eller fridøgn på en søgnehelligdag, ydes en anden fridag herfor i den pågældende normperiode. For effektiv tjeneste, ydes et tillæg der udgør 50 % af timelønnen eller tilsvarende afspadsering, medmindre der er aftalt et højere tillæg ved en lokalaftale.
31/12

Du har i størst mulig omfang ret til frihed, uden at normaltejnesten omlægges i tiden fra kl. 12.00 til kl. 24.00.
 

 1. Vælger du at holde en feriedag 31/12 tæller den dag som ferie.
 2. Er du på arbejde 31/12 på normal arbejdstid, fra f.eks. kl. 07. 00 til kl. 14.30 får du fra kl. 12.00 til kl. 14.30 søndagsbetaling.

Er der planlagt en afspadseringsdag den 31/12 (samme tidsrum som eks. 2) bruger du af din afspadsering konto fra kl. 07.00 til kl. 12.00 og resten af dagen har du fri i henhold til overenskomsten.

Søgnehelligdage:
25/12, 26/12 og d. 1/1

Søgnehelligdage er en helligdag der ikke falder på en søndag. Hvis en søgnehelligdag falder på en søndag, får du kun søndagsbetaling.

Skal du arbejde en helligdag får du 50 % af timelønnen. Derudover skal du have en erstatningsfridag, da din normaltjeneste skal nedskrives i perioden svarende til din ansættelsesgrad. Dette gælder dog ikke hvis søgnehelligdagen falder på en søndag.

For ansatte i Staten

Ansat i Staten*

For ansatte i Staten gælder følgende regler:

24/12 Er ikke en helligdag. Er du omfattet af særbestemmelser (Kap. 3) for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for normal dag arbejdstid, gælder følgende:
  For arbejde efter kl. 14.00 ydes et tillæg svarende til 25 % af din timeløn. Der er dog et minimumstillæg på kr. 33,57.
  Kontakt forbundet hvis:
  Du er omfattet af Kap. 4 særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvist uden for almindelig dagarbejdstid.
31/12 Normal arbejdsdag.
Søgnehelligdage:
25/12, 26/12 og d. 1/1
Er du omfattet af kapitel 3. særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret inden for almindelig dagarbejdstid, godtgøres med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50 %. Eller med timeløn med et tillæg på 50 %.
  Du har stadigvæk din ulempegodtgørelse.
  Kontakt forbundet hvis:
  Du er omfattet af kapitel 4. særbestemmelser for ansatte, hvis arbejdstid normalt er placeret helt eller delvist uden for almindelig dagarbejdstid.

 

* OBS! Enkelte statslige arbejdspladser har opsagt de arbejdsgiverbetalte fridage juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Der er i den forbindelse blevet iværksat forhandlinger om dette forhold. Forbundet anser dog ovenstående regler for at være gældende, indtil der foreligger et endeligt forhandlingsresultat. Kontakt forbundet hvis du har spørgsmål hertil.

For ansatte på høj- fri og efterskoler

Ansat på højskoler, friskoler og efterskoler

For ansatte på høj- fri og efterskoler gælder følgende regler:

Du skal undersøge om skolen har tiltrådt en af vores overenskomster. Der vil typisk være tale om at de følger enten Statens overenskomst, Kommunal overenskomst eller overenskomst for Regioner, er dette tilfældet henviser vi til reglerne der er beskrevet under en af disse overenskomster.
  Hvis din skole ikke har tiltrådt en af ovennævnte overenskomster, skal reglerne omkring jul og nytår fremgå af din ansættelseskontrakt.

For ansatte privat uden overenskomst

Ansat privat uden overenskomst:

For ansatte privat uden overenskomst gælder følgende regler:

Regler omkring jul og nytår fremgår af din ansættelseskontrakt.

For ansatte i Det Danske Madhus

Ansat i Det Danske Madhus:

For ansatte i Det Danske Madhus gælder følgende regler:

24/12 Sidestilles med søgnehelligdag hele dagen. Hvis du skal arbejde, skal du have en halv times frihed for hver times planlagt tjeneste. Derudover skal du have en erstatningsfridag. Dette gælder dog ikke hvis den 24/12 falder på en søndag. Derudover skal endvidere gives erstatningsfridag såfremt der er sammenfald mellem søn- og helligdag og fridøgn/vagtlistefridag.
31/12 Betragtes som en helligdag fra kl. 12.00 til kl. 24.00. Arbejder du efter kl. 12.00 skal du have en halv times frihed for hver times planlagt tjeneste. Derudover skal endvidere gives erstatningsfridag såfremt der er sammenfald mellem søn- og helligdag og fridøgn/vagtlistefridag.
Søgnehelligdage:
25/12, 26/12 og d. 1/1
Sidestilles med søgnehelligdag hele dagen. Hvis du skal arbejde, skal du have en halv times frihed for hver times planlagt tjeneste. Derudover skal du have en erstatningsfridag. Dette gælder dog ikke hvis søgnehelligdagen falder på en søndag. Derudover skal endvidere gives erstatningsfridag såfremt der er sammenfald mellem søn- og helligdag or fridøgn/vagtlistefridag.