Rengøring, hygiejne og sund hud

Rengøringsmidler

Der bruges forskellige rengøringsmidler i køkkenet til rengøring, opvask og desinfektion. Produkterne kan være farlige for dit helbred. De kan trænge gennem huden, indåndes eller ved at du får stænk i øjnene.

Farlige produkter skal være mærket med et faresymbol. NB. De gamle faresymboler er ved at blive afløst af nye.

Vejledninger om rengøring

Branchevejledning rengøringsmidler
Undgå uheld med kemikalier i hjemmet
Arbejdspladsbrugsanvisninger, en vejledning
God rengøring - godt indeklima, en vejledning
På med handsken

Sund hud og hygiejne

Arbejdet med fødevarer stiller store krav til hygiejnen. Du skal vaske hænder mange gange i løbet af en arbejdsdag og visse fødevarer kan være hudbelastende.

Disse påvirkninger kan desværre også være hårde ved din hud og fremkalde eksem.

Vejledninger om sund hud

Sund hud og vådt arbejde - hvordan du undgår eksem
Sund hud folder - verden har brug for dine hænder
Vådt arbejde med sunde hænder