Repræsent for elever og studerende: Linda Møldrup

Linda Møldrup

Hej …

Jeg hedder Linda Møldrup, jeg er 39 år, har 4 børn og bor i Brædstrup. Jeg er i voksenlære som ernæringsassistent og har læreplads på Klovenhøjcentret i Brædstrup. Jeg har valgt netop denne uddannelse, da det giver stor mening for mig, at kombinere ernæringsassistent med min sosu-assistentuddannelse – ernæringsrigtig mad og sygdomme/livsstilsygdomme.

Jeg er tidligere uddannet sosu-hjælper og sosu-assistent og har under begge uddannelser været en del af elevarbejdet i det fagpolitiske område, hvor jeg sad i elevbestyrelsen på landsplan og i sektorbestyrelsen i FOA.

Jeg vil gerne gøre en indsats for at højne standarden på ernæringsassistenuddannelsen samt en indsats for mine medstuderende, være elevernes talerør mellem praktiksteder og fagforbundet og hjælpe til at gældende regler overholdes.

Der skal også være mere fokus på det tværfaglige samarbejde og på arbejdsmiljøet, det fysiske og især det psykiske, da jeg oplever at det er det dårlige psykiske arbejdsmiljø, som trækker på sygestatistikken.

Ligeledes skal der sættes lys på vigtigheden, af den ernæringsrigtige mad, der bliver lavet i de offentlige køkkener, og som dagligt bliver indtaget af vores ældre og syge, i eget hjem, på plejecentre og sygehuse.

Samtidig regner jeg med, og vil arbejde for, at få meget mere viden og erfaring inden for det fagpolitiske område, da jeg synes, det er rigtigt spændende og har en fremtidig drøm om en post som tillidsrepræsentant på min arbejdsplads.

Med venlig hilsen
Linda Møldrup