Repræsentant for elever og studerende: Amalie Hennecke

OBS: AMALIE HENNECKE HAR TRUKKET SIT KANDIDATUR OG STILLER IKKE OP
SOM REPRÆSENTANT FOR ELEVER OG STUDERENDE

Amalie Hennecke, studerende

Jeg er 22 år og studerer ernæring og sundhed i Sorø.

Jeg valgte en professionsbachelor i ernæring og sundhed for at få en uddannelse, jeg
kan bruge til noget i et samfund, hvor livstilssygdomme efterhånden er hverdag.

Jeg brænder for:

  • at italesætte, hvor vigtigt vores fag er for samfundet,
  • at sikre, at uddannelserne holder en høj standard,
  • at sikre, at vi som studerende bliver hørt i hovedbestyrelsen,
  • at sikre stabilitet og godt arbejdsmiljø, trods sammenlægninger og forandringer.

Flere hospitaler vil skære ned på antallet af diætister, hvilket betyder endnu mindre fokus på ernæring til de sengeliggende. Det giver ikke mening, da det er dyrere at have en sengeliggende patient, der taber sig. Som professionsbachelorer og ernæringsassistenter har vi en afgørende betydning for helingsfaktoren. Mit fokus vil være på at få italesat vigtigheden af vores faglighed og funktion i samfundet.

Jeg har tit hørt spørgsmålene: Hvordan kan man allerede være for gammel i sit fag, før man er færdiguddannet? Hvordan skal arbejdsgiveren kunne vide, hvad vores faglige kompetencer går på, i en tid hvor der er hyppige reformskiftaa? Jeg vil gøre en indsats for at tydeliggøre vores evner for arbejdsgiveren. Det er vigtigt at både samfundet og fremtidige arbejdsgivere ved, hvor vores kompetencer ligger, og hvor vigtige vi er. Det er der ikke nok fokus på!

Jeg vil kæmpe for, at vores evner som ernæringsassistenter og PB’er bliver synliggjorte for befolkningen og arbejdsgiverne. Teori og praksis hører sammen; vores fag går hånd i hånd, så selvfølgelig er jeg interesseret i at ernæringsassistenterne også bliver synlige, da maden spiller en stor rolle både for befolkningen og patienternes muligheder for ve og vel.

Jeg vil være de studerendes repræsentant i hovedbestyrelsen, så vi alle har de bedst mulige fremtidsudsigter.