Repræsentant for elever og studerende: Anne Mikkelsen

OBS: ANNE MIKKELSEN HAR TRUKKET SIT KANDIDATUR

 

Anne Mikkelsen,
studerer Ernæring og Sundhed, VIA i Aarhus

Jeg er 26 år og bor i Aarhus, hvor jeg er i gang med min professionsbachelor i Ernæring og Sundhed.

Jeg stiller op som elevrepræsentant, da jeg er motiveret for at gøre en forskel for elever og studerende på kost-, ernærings- og sundhedsfaglige uddannelser.

Som professionsbachelor mener jeg, der bør sættes stort fokus på reformændringerne for uddannelsen og dens betydning. Sammenlægninger og forandringer gør det svært for kommende arbejdsgiver at kende til vores faglige kompetencer. Vores profession har en afgørende betydning for sundheden i vores velfærdssamfund, og dermed må vi være med til at bevare og sætte fokus på vores faglige kompetencer.

Som repræsentant er det også vigtigt at sætte fokus på ernæringsassistenternes faglighed, da maden har en stor betydning for borgere og patienters sundhed.

Derfor er mine ambitioner som elevrepræsentant:

  • At synliggøre både professionsbachelorer- og ernæringsassistent uddannelsen, så arbejdsgiverne kender til vores faglige kompetencer inden for vores fag.
  • At vi i fællesskab af professionsbachelorer og ernæringsassistenter sørger for at bevare høje standarder på uddannelserne.
  • At vi skal bevare vores faglige jobs, så det ikke overtages af andre professioner.

Med afsæt i mine ambitioner for mit virke som elevrepræsentant, vil jeg varetage kost-, ernærings- og sundhedsfaglige professioners interesser.

De nyuddannede er fremtiden og skal være med til at påvirke deres fremtidige jobmuligheder. Jeg vil derfor kæmpe for at vi som studerende bliver hørt i hovedbestyrelsen form Kost & Ernæringsforbundet.