Repræsentant for elever og studerende: Birgitte Vang Hansen

Birgitte Vang Hansen, 25 år

Jeg læser Ernæring og Sundhed i Århus. En uddannelse, som jeg ikke et sekund har været i tvivl om, er den rigtige for mig. Jeg brænder for det jeg laver, og går altid helhjertet ind i et projekt.

Tidligere er jeg uddannet ernæringsassistent fra Regionshospitalet Holstebro og belønnet med Kost & Ernæringsforbundets svendeprøvepris. Da sad jeg i Uddannelsesudvalget som elevrepræsentant, hvilket jeg ligeledes gør på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus. Derudover arbejder jeg blandt andet som studenterstudievejleder for Ernæring og Sundhedsuddannelsen samt sidder i DSR. Jeg er altså aktivt engageret i mine uddannelser og mine uddannelsers fremtid, og har gennem overstående udvalg og jobs allerede en stor indsigt i hvad der rører sig inden for de forskellige uddannelser, som er repræsenteret under Kost og Ernæringsforbundet.

Jeg stiller op for elever og studerende, fordi jeg synes det er vigtigt, at vi som studerende, er repræsenteret i et forbund, hvor der træffes vigtige beslutninger, som påvirker os og vores fremtid. Ved at have en fod ind i uddannelsen qua de forskellige poster og udvalg, jeg der bestrider, er det mit håb, at jeg kan blive en stærk repræsentant og fungere som de studerendes talerør ind i forbundet.

Jeg oplever, at flere giver udtryk for, at det kan være svært at finde deres professionsidentitet. Jeg vil arbejde for, at vores professioner, uanset om man er ernæringsassistent, PB’er, kandidat, ernæringsteknolog eller andet, bliver tydeligere, så vi fagligt kan blive genkendt og anerkendt. Jeg vil være med til at sikre høj standard af uddannelserne, så vi alle med stolthed kan gå ud i verden og vise vigtigheden af og mulighederne med vores faglighed og funktion.

Tillid, lighed, faglighed, og gennemskuelighed er nøgleord, som er vigtige for mig!