Repræsentant for elever og studerende: Freya Dalsgaard

OBS. FREYA DALSGAARD HAR TRUKKET SIT KANDIDATUR
SOM REPRÆSENTANT FOR ELEVER OG STUDERENDE

Freya Dalsgaard

Jeg er 23 år, bor til dagligt i Aalborg og studerer en professionsbachelor i ernæring og sundhed på VIA i Århus. Derudover er jeg næstformand i De Studerendes Råd på uddannelsen.

Jeg brænder for min uddannelse og for kost og ernæring generelt. Hvorfor? Fordi det er SÅ vigtigt! Alt for mange i vores samfund lider under forkert kost og ernæring. Det kan vi gøre noget ved med den uddannelse, vi er i gang med - men kun hvis vi får muligheden.

Vi er som studerende og elever fremtiden, og vi skal have en stemme, så vi kan fortælle, hvem vi er, og hvad vi kan. Mange arbejdsgivere, politikkere og borgere generelt er ikke klar over hvilke evner, kompetencer og styrker, vi ligger inde med på de forskellige uddannelser. Det er et problem. FOKUS skal der til.

Vi skal have muligheden for at vise, at vi alle hver især er uundværlige, og at vi kan noget, som ikke kan undværes i nutidens problemstillinger med overernæring, underernæring og helbredelse vha. kost.

Jeg vil kæmpe for, at vi bliver set, hørt og forstået. Jeg vil varetage jeres trivsel, og bringe jeres meninger til bords. Jeg vil kæmpe for at sætte et ansigt på os. Samfundet skal vide, hvad vi står for, og hvad vi kan tilbyde. Derigennem sikrer vi ikke blot vores egen fremtid på arbejdsmarkedet, men vi sikrer også en øget velfærd i befolkningen.

Stem på mig, og jeg vil gøre mit bedste for at sikre VORES fremtid med alt, hvad det indebærer.

Venlig Hilsen
Freya Dalsgaard