Retten til at ordinere ernæringspræparater

Som du nok allerede har opdaget, arbejder flere kommunale diætister på at få delegeret retten til at ordinere ernæringspræparater. Flere kommunale diætister og diætister fra sygehuse har allerede opnået dette, og mange andre er godt i gang

PLO skrev også om muligheden for brug af medhjælp i juni 2019: “Praktiserende læger kan benytte klinikpersonale som medhjælp til ordination af ernæringspræparater på grønne blanketter, ligesom kommunale praksiskonsulenter kan bruge kommunalt personale som medhjælp til samme. Ved brug af medhjælp skal den praktiserende læge lave en instruks.
Sundheds- og Ældreministeriet har meldt ud, at det er muligt for læger at benytte medhjælp ved ordination af ernæringspræparater, da disse ordineres ved brug af grønne blanketter. Danske Regioner bakker op om ministeriets udmelding om brug af medhjælp i forhold til regionalt tilskud til ernæringspræparater og nødvendige remedier.

Så hvis du også vil arbejde videre dermed, kan du læse mere her: https://www.laeger.dk/plorientering-06/2019#medhjælp