Revideret udgave: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19

OBS: notatet omtalt i denne nyhed er siden erstattet af et nyt, som kan ses her.

Formålet med notatet er at prioritere opgaver og dermed frigive de ressourcer, der kan blive mangel på under COVID-19, samtidigt med smittespredningen mindskes.

Sundhedsstyrelsen fremhæver, at der altid skal ske en individuel faglig vurdering af, hvad der er kritisk for den enkelte patient/borger.

Sundhedsstyrelsens tabeller er ikke udtømmende, hvorfor sygdomsrelateret diætbehandling ikke alene omfatter de diagnoser listet i tabel 5, ligesom tabel 6 skal tolkes ift. frigivelse af sygeplejersker, hvorfor arbejdet med f.eks. underernæring bør fortsætte efter individuel vurdering, med så lidt kontakt med de sårbare grupper som muligt.

Sundhedsstyrelsen understreger desuden, at så megen vejledning som muligt bør foregå via telefon eller video. Og at vejledningen bør foregå efter forskrifterne i notatet, hvis vejledningen vurderes til at være kritisk, og den ikke kan foregå på telefon eller video.

Du finder det opdaterede notat fra Sundhedsstyrelsen her.

Se Kost og Ernæringsforbundets og Fagligt selskab af Kliniske Diætisters kommentarer her.

Hold dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.